Javna nabava

Planovi nabave:

Plan nabave za 2023. godinu: Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), Plan nabave za 2023. godinu objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Registar ugovora za 2022. godinu: Registri ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj nabavi objavljuju se u standardiziranom obliku EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/)