Impressum

UREDNIŠTVO MREŽNE STRANICE DRŽAVNOG ARHIVA U ZAGREBU:

Glavna urednica: Mihaela Barbaric

Članovi uredništva: Darko Rubčić, Željka Dmitrus Purić, Danijela Milovac, Mirjana Gulić, Maja Brunec

Koncepcija mrežne stranice, odabir ilustracija, odabir tekstova i dizajn: Mihaela Barbaric

Autori tekstova:
Mihaela Barbaric, Mirjana Gulić, Danijela Milovac, Maja Brunec, Katarina Horvat, Zora Hendija, Branka Molnar

Lektura:
Maja Brunec

Prijevod tekstova:
Mihaela Barbaric

Grafičko oblikovanje i tehnička podrška:
Hrvoje Vrhovec, Web Pulse

Nakladnik :
Državni arhiv u Zagrebu, Opatička 29, Zagreb

Za nakladnika:
Darko Rubčić