Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Državni arhiv u Zagrebu, kao tijelo javnog sektora, nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na službenu mrežnu stranicu Državnog arhiva u Zagrebu koja se nalazi na adresi https://www.daz.hr/.

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica https://www.daz.hr/ djelomično je usklađena s predmetnim Zakonom i Direktivom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

 1. a) Državni arhiv u Zagrebu proveo je početnu procjenu usklađenosti svoje mrežne stranice sa zakonski propisanim zahtjevima pristupačnosti te su utvrđene sljedeće neusklađenosti:
 • Tekst nije poravnan po lijevoj margini na svim dijelovima web stranice
 1. b) nerazmjerno opterećenje

Državni arhiv u Zagrebu se za sve navedene neusklađenosti privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u kontekstu članka 8. Zakona

 1. c) Sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva
 • Sukladno čl. 3. st. 2. Zakona, isti se ne primjenjuje na oblike uredskih datoteka objavljene prije 23. rujna 2018., a čiji sadržaj nije potreban za postupke u tijeku koje tijelo javnog sektora obavlja u okviru svog djelokruga
 • Sukladno čl. 3. st. 2. Zakona, isti se ne primjenjuje prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audiozapisa, videozapisa, audio i vedeozapisa, audio i/ili videzapisa kombiniranih s interakcijom, objavljenih prije 23. rujna 2020.
 • Sukladno čl. 3. st. 2. Zakona, isti se ne primjenjuje na sadržaje trećih strana koje Državni arhiv u Zagrebu ne financira niti razvija
 • Sukladno čl. 3. st. 2. Zakona, isti se ne primjenjuje na reprodukcije predmeta iz zbirki baštine u privatnom ili javnom vlasništvu, od povijesnog, umjetničkog, arheološkog, estetskog, znanstvenog ili tehničkog značaja, a dio su zbirki koje se čuvaju u ustanovama kulture, ako ne mogu biti u potpunosti pristupačni zbog:
 1. neusklađenosti zahtjeva pristupačnosti s očuvanjem dotičnog predmeta ili vjerodostojnošću reprodukcije (na primjer kontrast) ili
 2. nedostupnosti automatiziranih i isplativih rješenja kojima bi se tekst rukopisa i drugih predmeta iz zbirki baštine lako izvadio i pretvorio u sadržaj koji je usklađen sa zahtjevima pristupačnosti
 • Sukladno čl. 3. st. 2. Zakona, isti se ne primjenjuje na sadržaje mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje koji su kvalificirani kao arhiva. Kao arhiva u smislu ovoga Zakona smatraju se sadržaji koji nisu potrebni za postupke u tijeku niti se ažuriraju niti uređuju nakon 23. rujna 2019.

Državni arhiv u Zagrebu kontunuirano radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti i omogućavanju pristupačnosti sadržaja mrežnih stranica svim korisnicima bez iznimke, a posebice omogućavanju pristupačnosti sadržaju namijenjenog isključivo korisnicima usluga Arhiva.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava je sastavljena 6. srpnja 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Državnog arhiva u Zagrebu.
Izjava je preispitana 16. rujna 2020. i zadnji put 2. listopada 2020. Državni arhiv u Zagrebu će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Državnom arhivu u Zagrebu možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete uputiti Mihaeli Barbaric, službenici za informiranje Državnog arhiva u Zagrebu putem:
e-pošte: info@daz.hr

telefona: +385 (1) 4807 167
poštom na adresu: Državni arhiv u Zagrebu, na adresi Florijana Andrašeca 18, 10000 Zagreb

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem:
e-pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr

telefona: +385 (1) 4809 041
poštom na adresu: Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb