ARHIV O MUZEJIMA – PRIČE S GORNJEG GRADA

Noć muzeja, 31. siječnja 2020.

  • Autorica izložbe i deplijana: Željka Dmitrus
  • Stručni suradnici: Jelena Hotko (Hrvatski povijesni muzej), Branimir Ivić (Hrvatski prirodoslovni muzej), Valentina Galović (Galerija Klovićevi dvori), Mateja Fabijanić (Hrvatski muzej naivne umjetnosti), Barbara Vujanović (Atelijer Meštrović), Lana Dimač Radanović (Muzej prekinutih veza), Anastasija Knežević (Zagreb 80-ih), Mirjana Gulić (Državni arhiv u Zagrebu)
  • Karta: Darko Štefanec, STEF d.o.o.
  • Pripremanje arhivskog gradiva: Jelena Grčević
  • Fotografiranje i skeniranje arhivskog gradiva: Danko Rusan
  • Dizajn i grafička priprema: Kristina Džepina – Bajić, Artikula studio j.d.o.o.
  • Lektura: Maja Brunec
  • Tisak: Ars kopija d.o.o.