Vodič kroz fondove i zbirke Državnog arhiva u Zagrebu

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

HR-DAZG-1062 Narodni odbor općine Zaprešić

E-mail Ispis

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1062

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1952. – 1962.

KOLIČINA GRADIVA: 31 knj., 46 kut. (6 d/m)

Sadržaj FONDA:

Fond sadrži zapisnike sjednica Narodnog odbora općine, općinskih vijeća te općinskih upravnih i izvršnih organa, savjeta i komisija, zatim urudžbene zapisnike i imenska kazala, matične knjige, gradivo koje se odnosi na razvoj općine kao što su Društveni plan privrednog razvoja i Plan rada Stambene zajednice. Osim toga, u fondu nalazimo i odluke, rješenja, dozvole, uputstva, molbe, žalbe, uvjerenja i razne izvode.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica predstavničkih tijela, 1954. – 1962., 18 kut.
2. Zapisnici sjednica izvršnih tijela, komisija i zborova birača, 1954. – 1962., 18 kut.
3. Opći odjel, 1955. – 1961., 2 knj., 1 kut.
4. Dokumentacija mjesnih ureda općine Zaprešić, 1952. – 1962., 29 knj., 9 kut.
4.1. Dokumentacija Mjesnog ureda Brdovečko Prigorje, 1955. – 1960., 7 knj., 5 kut..
4.2. Dokumentacija Mjesnog ureda Donja Bistra, 1955. – 1959., 7 knj.
4.3. Dokumentacija Mjesnog ureda Donja Pušća, 1951. – 1960., 10 knj., 1 kut.
4.4. Dokumentacija Mjesnog ureda Dubravica, 1954. – 1963., 4 knj., 2 kut.
4.5. Dokumentacija Mjesnog ureda Luka, 1960., 1 knj., 1 kut.

Valorizacija FONDA: 4

Gradivo u fondu može se koristiti za dokazivanje prava vlasništva među pravnim i fizičkim osobama i kao izvor drugih podataka iz kojih se mogu pratiti privredni razvoj, komunalna i stambena izgradnja, te socijalne prilike u općini. Gradivo može poslužiti kao izvor podataka korisnih za kulturološka i povijesna istraživanja općine Zaprešić.

Jezik U GRADIVU: hrvatski

Pismo U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AP

naziv STVARATELJA FONDA: NARODNI ODBOR općine zaprešić

Sjedište STVARATELJA fonda: Zaprešić

Vremenski raspon DJELOVANJA STVARATELJA fonda: 1952. - 1962.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA fonda: -

HISTORIJAT STVARATELJA fonda:

Narodni odbor općine Zaprešić nastao je na temelju Zakona o podjeli NR Hrvatske na kotare, gradove i općine 1952. kao jedna od 11 općina u sastavu kotara Zagreb.

Teritorijalna nadležnost Narodnog odbora do 1955. obuhvaćala je samo Zaprešić i Bistranski Ivanec. Nakon promjena u upravi NR Hrvatske nastale na temelju Zakona o području kotara i općina u NR Hrvatskoj 1955., čitavo područje zaprešićkog kraja uključeno je u jedinstvenu općinu Zaprešić koja je teritorijalno obuhvaćala sljedeća naselja: Bela Gorica, Bistranska Poljanica, Bistranski Ivanec, Bistranski Novaki, Bistransko Bukovlje, Bistransko Oborovo, Brdovec, Brdovečki Ključ, Brdovečki Sveti Križ, Brdovečki Zdenci, Brdovečko Drenje, Brdovečko Prigorje, Bregovljane, Donja Bistra, Donja Pušća, Donji Čemehovec, Donji Kraj, Donji Laduč, Dubravica, Gornja Bistra, Gornja Pušća, Gornji Kraj Gornji Laduč, Harmica, Hrastine, Hrebine, Jablanovec, Javorje, Kupljenovečki Hruševec, Kupljenovo, Lugarski Bregi, Lužnica, Marija Gorica, Marija Magdalena, Merenje, Milićevo-Selo, Oplaznik, Pojatno, Pologi, Prosinec, Prudnica, Pušćanska Dubrava, Pušćanske Celine, Pušćanski Hruševec, Pušćanski Trstenik, Rozga, Rozganski Bobovec, Savski Marof, Sutlanski Lukavec, Šenkovec, Šibice, Vučilčevo, Vukovo-Selo, Zaprešić i Žlebec.

Nakon Zakona o izmjeni područja općina i kotara u NR Hrvatskoj 1960., općini Zaprešić pripojena su sljedeća mjesta iz nadležnosti ukinutog Narodnog odbora općine Veliko Trgovišće: Krajska Ves, Ves Luka, Pluska, Vadina i Žeinci. Narodni odbor općine Zaprešić bio je pod nadležnošću Narodnog odbora grada Zagreba, odnosno od srpnja 1955. do veljače 1957. pod nadležnošću Narodnog odbora kotara Zagreb (grad Zagreb je od 1955.–1957. djelovao kao kotar Zagreb). Ukinut je na temelju Zakona o područjima općina i kotara u NR Hrvatskoj 1962., a nakon novog Ustava SRH 1963. nastavlja djelovati pod imenom Skupština općine Zaprešić.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-35 Narodni odbor kotara Zagreb

HR-DAZG-37 Narodni odbor grada Zagreba

BIBLIOGRAFIJA o FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 945.

relevantni pravni propisi:

Ustav SRH (NN 15/1963)

Zakon o područjima općina i kotara u NR Hrvatskoj (NN 39/1962)

Naredba o planu jedinstvenih arhivskih znakova za sve organe uprave u NR Hrvatskoj (NN 7/1958)

Zakon o području kotara i općina u NR Hrvatskoj (NN 36/1955)

Zakon o narodnim odborima općina (NN 35/1952)

Zakon o podjeli NR Hrvatske na kotare, gradove, i općine (NN 16/1952)

Uputstvo jednoobraznog djelovodnika za poslove opće administracije (SL FNRJ 5/1950)

(I.P.B.)

 

Ažurirano Ponedjeljak, 04 Travanj 2016 14:26