Kategorija: Dokumenti

Financijska izvješća

Financijski plan 2019. Plan rashoda 2019. Financijski Izvještaj 2018. Financijski Izvještaj 2017. Financijski Izvještaj 2016. Financijski Izvještaj 2015.  

Ostalo

Rječnik arhivske terminologije MAV-a (verzija 1) Rječnik arhivske terminologije MAV-a (verzija 2) Višejezični rječnik arhivske terminologije IIAS-a Zakon o ustanovama Zakon o zaštiti osobnih podataka Zaštita osobnih podataka – preporuke Zakon o zaštiti autorskog...

Uredsko poslovanje

Uredba o uredskom poslovanju (NN 07/09) Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akta (NN 38/1988)

Arhivske norme i standardi

Pravilnikom o evidencijama u arhivima (NN 90/2002) propisano je da se arhivsko gradivo i stvaratelji opisuju sukladno normama izdanim od strane Međunarodnog arhivskog vijeća – Općoj međunarodnoj normi za opis arhivskoga gradiva (ISAD/G)) te...

Arhivsko zakonodavstvo

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ br. 61 iz 2018.) UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o...

Osnovni akti Arhiva

Statut Državnog arhiva u Zagrebu Pravilnik o radu Državnog arhiva u Zagrebu Pravilnik o radu čitaonice Državnog arhiva u Zagrebu Pravilnik o radu knjižnice Državnog arhiva u Zagrebu Pravilnik o videonadzoru Odluke: Odluka o...