Kategorija: Dokumenti

Financijska izvješća

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. Projekcije plana rashoda 2023. Projekcije plana rashoda 2022. Plan rashoda 2021. II. Rebalans rashoda, 2020. Financijski Izvještaj 2019. Projekcija plana rashoda 2022. Projekcija plana rashoda 2021....

Ostalo

Rječnik arhivske terminologije MAV-a (verzija 1) Rječnik arhivske terminologije MAV-a (verzija 2) Višejezični rječnik arhivske terminologije IIAS-a Zakon o ustanovama Zakon o zaštiti osobnih podataka Zaštita osobnih podataka – preporuke Zakon o zaštiti autorskog...

Uredsko poslovanje

Uredba o uredskom poslovanju (NN 07/09) Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akta (NN 38/1988)

Arhivske norme i standardi

Pravilnikom o evidencijama u arhivima (NN 90/2002) propisano je da se arhivsko gradivo i stvaratelji opisuju sukladno normama izdanim od strane Međunarodnog arhivskog vijeća – Općoj međunarodnoj normi za opis arhivskoga gradiva (ISAD/G)) te...

Arhivsko zakonodavstvo

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ br. 61 iz 2018.) UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o...

Osnovni akti Arhiva

Statut Državnog arhiva u Zagrebu Pravilnik o radu Državnog arhiva u Zagrebu Pravilnik o radu čitaonice Državnog arhiva u Zagrebu Pravilnik o zaštiti arhivskog i dokumentarnog gradiva  Popis gradiva s rokovima čuvanja Pravilnik o...