Arhivske norme i standardi

Arhivistika, kao i ostale djelatnosti i znanstvene discipline, uvjetovana je postojanjem određenih standarda, normi i pravilnika specifičnih upravo za to područje djelovanja.

Uspostavljanje pravila, kriterija i protokola koji doprinose uređenosti, ujednačenosti, preglednosti i dostupnosti misija je svake djeatnosti koja želi intelektualno I fizički upravljati svojim resursima. Iz tog su razloga razvijeni mnogi međunarodni i domaći arhivski standardi za pojedine segmente arhivske djelatnosti

Pravilnik o evidencijama u arhivima (NN 90/2002) propisuje da se arhivsko gradivo i stvaratelji opisuju sukladno normama izdanim od strane Međunarodnog arhivskog vijeća – Općoj međunarodnoj normi za opis arhivskoga gradiva (ISAD/G)) te Međunarodnoj normi arhivističkoga normiranoga zapisa za pravne i fizičke osobe te obitelji (ISAAR(CPF)) za opis povijesti stvaratelja gradiva. Međunarodno arhivsko vijeće je, uz gore navedene, uspostavilo još standarda, uputa i smjernica potrebnih u upravljanju arhivskim gradivom i informacijama.

Standardi, smjernice, upute: