Zagreb i Zagrepčani u Prvom svjetskom ratu. Situacija, događaji, refleksije.

Međunarodni dan arhiva, lipanj 2014.

  • Koncepcija izložbe: Katarina Horvat
  • Suradnici: Mirjana Gulić, Krunoslava Bilić, Mladen Čumbrek, Željka Dmitrus, Marta KvakanIskra Lopotar, Tomislav Vidaković, Štefica Vrhovnik, Renata Vučić, Marija Zorko
  • Oblikovanje plakata: Sebastian Tišlar
  • Grafička obrada panoa: Sebastian Tišlar

Izložba prati pojedine aspekte života u gradu Zagrebu kroz godine Prvog svjetskog rata. Naglasak je stavljen na ratnu svakodnevicu zagrebačkih građana: opskrbu hranom, plinom, električnom energijom, ukonačivanje vojske, posebne dobrotvorne prinose i sabiranja, zdravstvenu situaciju te veći broj zapuštene djece u gradu. Posebni događaji koji su prikazani su mobilizacija, promjena monarha (Franjo – Josip I. – Karlo IV.), te stvaranje Države i Kraljevstva SHS. Svaka od ovih tematskih cjelina ilustrirana je relevantnim arhivskim gradivom, uz popratne tekstove iz službenih izvješća Gradskog poglavarstva u Zagrebu ili zapisnika sa skupština Gradskog zastupstva. Uz zagrebačku ratnu svakodnevicu, djelomično je prikazana i situacija blizu fronte na kojoj se nalazila zagrebačka 25. domobranska pješačka pukovnija, kojoj je grad Zagreb poklonio srebrnu trubu za hrabrost. Uz relevantne fotografije i dokumente, situaciju na fronti opisuju i komentari Stjepana Delića, jednog od zapovjednika 25. domobranske pješačke pukovnije na istočnom bojištu. Na izložbi je dan i prikaz Dobrovoljačkog korpusa u Odesi (disidentskog pokreta), čiji su pripadnici bili i neki hrvatski časnici. Na izložbi su prikazani i intimno-refleksivni osvrti na rat, preko pjesama sudionika i suvremenika.