Zagreb godine 1913. – 1925. Izvještaji Gradskog poglavarstva u Zagrebu

Izvještaji gradskoga poglavarstva o sveopćoj upravi slobodnog i kraljevskog glavnoga grada Zagreba izdanja su zagrebačkog Gradskog poglavarstva koja u kontinuitetu izlaze još od kraja 19-og stoljeća. Ovi izvještaji (do 1912. godine izvješća) bili su objavljivani kao jednogodišnji, posebno za svaku godinu, zaključno s izvještajem za 1912. godinu.
U ovoj su elektroničkoj publikaciji objavljeni izvještaji o upravi grada Zagreba za razdoblje 1913. – 1925. Ovdje se, za razliku od izvještaja za ostale godine, u izvorniku radi o dva izdanja u kojima su objavljeni izvještaji za više godina: u jednom izdanju za razdoblje 1913. – 1918., a u drugom za razdoblje 1919. – 1925. Oba su izvještaja objavljena naknadno: prvi je objavljen tek 1927., a drugi 1929. godine.
Izvještaji predstavljaju prvorazredan izvor za sve istraživače povijesti grada Zagreba, ali i Hrvatske. Vrijedan su izvor za povjesničare i djelatnike u kulturi, ali i za širi krug korisnika Državnog arhiva u Zagrebu. Izvještaji sadrže važne podatke o (samo)upravi grada Zagreba, o radu gradskih odsjeka, ureda i zavoda (kao što su Gradska električna centrala, Gradski vodovod i Gradska plinara, Gradska pučka knjižnica, muzej i arhiv, Dječje oporavilište grada Zagreba u Selcima, Dječačko uzgajalište zaklade Marije i Katarine Amruš pod upravom grada Zagreba u Klinča Selima i dr.) te pojedinih društava. Iz njih možemo saznati o važnijim odlukama Gradskog zastupstva, o zdravstvenom stanju u Zagrebu, o opskrbi zagrebačkog pučanstva živežnim namirnicama, o provedenim izborima, o vjerozakonskim prijelazima, o gradnji općinskih građevina i regulaciji grada, o statističkim podacima vezanim uz gradsko stanovništvo, meteorološkim prilikama, ratarskoj produkciji itd. Predstavljaju preliminarni izvor za istraživače te vodič za daljnje istraživanje (upućuju na druge cjeline u arhivskim fondovima Gradskog poglavarstva u Zagrebu).
Ovom smo elektroničkom publikacijom htjeli ostvariti dva vrlo važna cilja: približiti ovaj izvor što širem krugu korisnika kao i sačuvati sam izvornik od mogućeg oštećenja učestalim korištenjem. Vjerujem da ćemo oba ostvariti.