Vodič kroz fondove i zbirke Državnog arhiva u Zagrebu. Sv. 1

Branka Molnar, Mirjana Gulić, Zora Hendija, Mihaela Topolovec, Damir Validžić, Ivan Pupić Bakrač, Matko Rako, Katarina Horvat, Ivan Penava

Državni arhiv u Zagrebu, Zagreb, 2008., 1003 str.

Cijena: : 200kn (komplet) / 26, 55

Prvi svezak Vodiča kroz fondove i zbirke Državnog arhiva u Zagrebu je arhivističko obavijesno pomagalo koje sadrži arhivističke opise 1131 fonda i 17 zbirki pohranjenih u Državnom arhivu u Zagrebu (koliko ih je bilo krajem 2007.), čije gradivo potječe iz razdoblja od 1258. do 2004. godine. Vodič, kao i Kazala koja ga prate, rezultat su nastojanja da se sastave integrirana arhivska obavijesna pomagala koja će obuhvatiti cjeloviti fundus Državnog arhiva u Zagrebu i olakšati arhivskim korisnicima pronalazak pravih informacija. Rad na knjigama trajao je više od tri godine i prošao je nekoliko faza, od izrade web-aplikacije FIZZ, koja je omogućila unos podataka o fondovima i zbirkama, preko ispisa tih podataka i njihove provjere te konačnog uređenja višerazinskog i standardiziranog opisa arhivskih fondova i zbirki. U tom su procesu sudjelovali svi stručni arhivski djelatnici Državnog arhiva u Zagrebu, odnosno deset arhivista i šest arhivskih tehničara. Osim njih, svakako treba spomenuti i starije generacije naših kolega – prethodnika koji su svojim radom na sređivanju, obradi i opisu arhivskoga gradiva doprinijeli uspostavljanju intelektualnog nadzora nad gradivom i pomogli nam da ga učinimo dostupnim.

Sadržajno, Vodič je podijeljen na 11 velikih cjelina u skladu s hrvatskom nacionalnom arhivističkom klasifikacijom, prema kojoj se fondovi i zbirke u Državnom arhivu u Zagrebu grupiraju u skupine, odnosno klase od A do L, kako slijedi: A. Uprava i javne službe, B. Pravosuđe, C. Vojne postrojbe, ustanove i organizacije, D. Odgoj i obrazovanje, E. Kultura, znanost i informiranje, F. Zdravstvo i socijalne ustanove, G. Gospodarstvo i bankarstvo, H. Političke stranke, društveno-političke organizacije i sindikati, I. Društva, udruge, udruženja, K. Vlastelinski, obiteljski i osobni fondovi, L. Zbirke izvornoga arhivskoga gradiva.

Fondovi i zbirke prikazani u 1. svesku Vodiča opisani su s ukupno 15 elemenata opisa usklađenih s Općom međunarodnom normom za opis arhivskoga gradiva ISAD (G). To su sljedeći elementi: Naziv fonda ili zbirke, Signatura fonda ili zbirke, Vremenski raspon gradiva, Količina gradiva, Sadržaj fonda ili zbirke, Serije u fondu ili zbirci, Valorizacija fonda ili zbirke, Jezik u gradivu, Pismo u gradivu, Arhivistička obavijesna pomagala, Naziv stvaratelja fonda ili zbirke, Sjedište stvaratelja fonda ili zbirke, Vremenski raspon djelovanja stvaratelja fonda ili zbirke, Promjene naziva stvaratelja fonda ili zbirke, Historijat stvaratelja fonda ili zbirke.

U međuvremenu, u Arhiv stalno pristižu novi fondovi te proces sređivanja i obrade gradiva nikada ne prestaje. Vrlo smo brzo postali svjesni potrebe za izdavanjem 2. sveska Vodiča u kojem ćemo opisati te nove akvizicije te, osim toga, proširiti postojeće opise fondova i zbirki dodatnim elementima opisa: bibliografskim podacima, podacima o njihovim dopunskim izvorima u drugim arhivima i srodnim ustanovama te podacima o stvarateljima arhivskog gradiva na području nadležnosti Državnog arhiva u Zagrebu. (B.M.)

Sadržaj:

Riječ izdavača
Predgovor
Uvod
Klasifikacija arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske
Klasifikacija fondova i zbirki u Državnom arhivu u Zagrebu
Popis fondova i zbirki u Državnom arhivu u Zagrebu
Kratice i skraćenice
Upute za citiranje arhivskoga gradiva iz fondova i zbirki
Vodič kroz fondove i zbirke Državnog arhiva u Zagrebu (1. – 950. str.)