Vodič kroz fondove i zbirke Državnog arhiva u Zagrebu. Dopunski izvori i bibliografija. Sv. 2

Branka Molnar, Mirjana Gulić, Zora Hendija, Mihaela Topolovec, Damir Validžić, Ivan Pupić Bakrač, Matko Rako, Katarina Horvat, Ivan Penava

Državni arhiv u Zagrebu, Zagreb, 2010., 798 str.

Cijena: 200kn (komplet) / 26, 55

Drugi svezak Vodiča kroz fondove i zbirke Državnog arhiva u Zagrebu arhivističko je obavijesno pomagalo koje sadrži arhivističke opise ukupno 1206 arhivskih fondova i 18 arhivskih zbirki, koliko ih trenutno čini fundus Državnog arhiva u Zagrebu. Osim ovog Uvoda, Riječi izdavača i drugih tekstova sastavljenih sa svrhom da se čitateljima olakša snalaženje u ovoj knjizi (popisi fondova i zbirki prema njihovu matičnom broju, abecednom poretku ili položaju u okviru nacionalne arhivističke razredbene strukture  te popis kratica, skraćenica i punih naziva časopisa), drugi se svezak sastoji od dvije glavne cjeline. Prva cjelina nosi naslov: “Dopunski izvori i bibliografija za fondove i zbirke prikazane u 1. svesku Vodiča kroz fondove i zbirke Državnog arhiva u Zagrebu”. Ta se cjelina izravno nastavlja na prvi svezak Vodiča objavljen u prosincu 2008. godine i sadrži nastavak arhivističkog opisa 1131 fonda i 17 zbirki prikazanih u prvome svesku.

Druga cjelina ima naziv: “Nove akvizicije” te sadrži arhivističke opise 75 “novih” arhivskih fondova i jedne “nove” arhivske zbirke. Najvećim se dijelom radi o prinovama koje je Državni arhiv u Zagrebu preuzeo u posljednje tri godine, nakon što je rad na prvom svesku Vodiča bio završen. Samo je nekoliko tih fondova nastalo izdvajanjem arhivskog gradiva iz već postojećih “starijih” fondova tijekom nastavka rada na njihovu sređivanju i obradi. (B.M.)

Sadržaj:

  • Riječ izdavača
  • Uvod
  • Popis fondova i zbirki u Državnom arhivu u Zagrebu prema klasifikaciji
  • Popis fondova i zbirki u Državnom arhivu u Zagrebu prema matičnom broju
  • Abecedni popis fondova i zbirki u Državnom arhivu u Zagrebu prema
  • Kratice, skraćenice i puni nazivi časopisa
  • I. Dopunski izvori i bibliografija za fondove  i zbirke prikazane u  1. svesku Vodiča kroz fondove i zbirke Državnog arhiva u Zagrebu
  • II. Nove akvizicije