Upute za citiranje arhivskog gradiva

Citiranje korištenog arhivskog gradiva je zakonska obveza definirana čl. 24 Pravilnika o korištenju arhivskog gradiva (NN 121 /2019) prema kojem je korisnik obvezan u svojim radovima ili napisima u kojima kao izvor koristi arhivsko gradivo, pravilno navesti naziv arhiva, arhivskog fonda ili zbirke i oznaku arhivske jedinice korištenog gradiva.

Prilikom citiranja arhivskog gradiva, potrebno je navesti signaturu citiranog gradiva koja se sastoji od oznake arhivskog fonda ili zbirke [oznake države (HR), oznake Državnog arhiva u Zagrebu (DAZG), matičnog broja fonda ili zbirke u Državnom arhivu u Zagrebu (npr. 1184) i naziva fonda ili zbirke] te, ukoliko postoje, oznake i naziva niže jedinice opisa (serije/cjeline), broja predmeta unutar niže jedinice opisa te se na kraju u zagradi, ukoliko postoji, navodi tehnička jedinica citiranog arhivskog gradiva.

Količina podataka koja se iskazuje ovisi o stupnju sređenosti arhivskog fonda ili zbirke.

Primjer 1.

HR-DAZG-1184 Kotarski sud za grad Zagreb. 2.1. Predmeti građanskih parnica, P 2/1945., (kut. 22 )

  • HR – oznake države (Republika Hrvatska)
  • DAZG – oznaka arhiva (Državni arhiv u Zagrebu)
  • 1184 – matični broj fonda /zbirke
  • Kotarski narodni sud za grad Zagreb – naziv fonda /zbirke
  • 2.1. – oznaka niže jedinice opisa (serije/cjeline)
  • Predmeti građanskih parnica – naziv niže jedinice opisa (serije/cjeline)
  • P 2/1945. – broj predmeta unutar niže jedinice opisa (serije/cjeline)
  • Kut. 22 – tehnička jedinica

Primjer 2.

HR-DAZG-37 Narodni odbor grada Zagreba. 3.1. Sjednice Izvršnog odbora, Zapisnik 34. sjednice Izvršnog odbora grada Zagreba održane 27. kolovoza 1949. (kut. 13)

Primjer 3.

HR-DAZG-252 Trgovinska komora u Zagrebu. 8.1.3. Evidencija trgovačkih putnika i učenika, Inventar knjižnice Komore, (knj. 1375)