Tijela javne uprave s područja nadležnosti Državnog arhiva u Zagrebu 1945. – 1990. Sv. 1

Mirjana Gulić, Damir Validžić

Državni arhiv u Zagrebu, Zagreb, 2012., 416 str.

Cijena: 80kn / 10, 62

Cilj ove publikacije je sustavno prikazati upravno – teritorijalne promjene i promjene funkcija tijela javne uprave od 1945. do 1990. godine na području nadležnosti Državnog arhiva u Zagrebu .

Polazeći od povijesne činjenice promjena političkog i društvenog sustava, obuhvaćeno je razdoblje socijalizma od 1945. do 1990. godine. Tijekom tog razdoblja to je područje bilo nekoliko puta različito administrativno uređivano pa je upravo to i glavni razlog nastanka ove publikacije. Arhivistima će olakšati razumijevanje i opisivanje konteksta stvaratelja arhivskoga gradiva, istraživačima će poslužiti kao pouzdani pregled razvoja uprave, a široj korisničkoj publici kao vodič kroz česte promjene upravno – teritorijalnih institucija.

Pregled obuhvaća područje Grada Zagreba, veći dio Zagrebačke županije i to gradove Dugo Selo, Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedjelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica i Zaprešić te općine Bedenica, Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Klinča Sela, Krašić, Kravarsko, Luka, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Pušća, Rugvica, Stupnik i Žumberak, zatim manji dio područja Krapinsko – zagorske županije i to gradove Donja Stubica i Oroslavje te općine Gornja Stubica, Marija Bistrica i Stubičke Toplice.

To je područje na kojem Arhiv obavlja arhivsku službu nadzora i s kojeg preuzima arhivsko gradivo po službenoj dužnosti.

Pregled je koncipiran tako da donosi sažeti prikaz upravno – teritorijalnih promjena i promjena funkcija predstavničkih, izvršnih i upravnih tijela, popis tijela područne i lokalne uprave, tabularni pregled naziva naselja u kojemu su, uz službene nazive naselja, donijeti podaci o svim varijantama naziva naselja koje su se koristile u izvorima te njihovu pripadnost današnjim upravno-teritorijalnim tijelima. Uz navedene pravne propise, korištenu literaturu i arhivsko gradivo izrađeno je kazalo naselja u kojemu su velikim slovima naznačena sjedišta opisanih upravno -teritorijalnih jedinica.

Temeljni dio Pregleda je shematizam tijela uprave od najviših do najnižih za koja su donijeti podaci u obrascima. Pojedinačno je prikazano 377 tijela i to samo ona koja su danas u nadležnosti DAZG-a. Podijeljena su u dvije cjeline, posebno za grad Zagreb, a posebno za zagrebačku okolicu, a unutar njih na podcjeline koje prikazuju vremenski slijed nastanka pojedinih tijela javne uprave. (M.G.)

Sadržaj:

PREDGOVOR

UVOD

RAZVOJ TIJELA JAVNE UPRAVE OD 1945. DO 1990. GODINE NA PODRUČJU NADLEŽNOSTI DRŽAVNOG ARHIVA U ZAGREBU:

  • Upravno – teritorijalne promjene
  • Predstavnička, izvršna i upravna tijela

STRUKTURA PODATAKA U OBRASCIMA ELEMENTI NORMIRANOGA ZAPISA TIJELA JAVNE UPRAVE NA PODRUČJU NADLEŽNOSTI DRŽAVNOG ARHIVA U ZAGREBU:

  • Područje zagrebačke okolice
  • Područje grada Zagreba

POPIS TIJELA PODRUČNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Područje zagrebačke okolice
  • Područje grada Zagreba

STRUKTURA PODATAKA U TABELARNOM PREGLEDU NAZIVA NASELJA

  • Tabelarni prikaz naziva naselja

IZVORI:

  • Pravni propisi
  • Arhivsko gradivo
  • Literatura

KAZALO NASELJA

GRADONAČELNICI I NAČELNICI GRADOVA I OPĆINA NA PODRUČJU NADLEŽNOSTI DRŽAVNOG ARHIVA U ZAGREBU

KRATICE I SKRAĆENICE

PRILOG: Grafički prikaz upravno – teritorijalne podjele