SURADNJA DRŽAVNOG ARHIVA U ZAGREBU I MUZEJA ZA UMJETNOST I OBRT NA PRIMJERU IZLOŽBE HERMAN BOLLÉ – GRADITELJ HRVATSKE METROPOLE

Noć muzeja, 28. siječnja 2022.

  • Autorica izložbe: Mihaela Barbaric
  • Autorica koncepcije izložbe: Mirjana Gulić
  • Stručna suradnica: Sonja Galina
  • U realizaciji izložbe sudjelovao: Danko Rusan
  • Dizajn i grafička priprema: Kristina Džepina – Bajić, Artikula studio j.d.o.o.

Povodom Noći muzeja 2022. Državni Arhiv u Zagrebu pripremio je virtualnu izložbu  Suradnja Državnog arhiva u Zagrebu i Muzeja za umjetnost i obrt na primjeru izložbe Herman Bollé – graditelj hrvatske metropole na temelju koje je predstavljena suradnja baštinskih ustanova i autora koncepcije izložbe dr. sc. Dragana Damjanovića.

Izložba prikazuje i službenu procedura korištenja i posudbe arhivskog gradiva te raznovrsno arhivsko gradivo Državnog arhiva u Zagrebu koje je korišteno na izložbi o Hermanu Bolléu.

Izložba o Hermanu Bolléu odabrana je jer se radi o projektu koji predstavlja važan doprinos području povijesti umjetnosti i arhitekture te općenito kulturnoj i muzejskoj sceni Hrvatske. Izložba je polučila velik interes, čemu svjedoči brojka od 17 000 posjetitelja i činjenica da su i hrvatska i engleska verzija kataloga bile rasprodane još za vrijeme trajanja izložbe.

Namjera izložbe bila je prikazati velik doprinos Bolléa izgradnji i arhitekturi grada Zagreba na kraju 19. i početku 20. stoljeća. U periodu od 50 godina, koliko je živio u Zagrebu, Bollé je restaurirao gotovo sve sakralne objekte te je pararelno uz rad na restauraciji starih spomenika izgradio mnogo novih građevina koje su postale sastavni dio tadašnje urbane gradnje, a danas čine glavne elemente vizure grada Zagreba.

Dodatnu vrijednost našem projektu predstavlja izlaganje dr. sc. Dragana Damjanovića koji se osvrnuo na inspiraciju za temu svoje izložbe, na namjeru i značaj izložbe, na pregled i selekciju relevantnog arhivskog gradiva Državnog arhiva u Zagrebu te na suradnju s djelatnicima našeg arhiva.

Ovim putem zahvaljujemo dr. sc. Draganu Damjanoviću na odazivu i suradnji, Muzeju za umjetnost i obrt na ustupljenoj foto-dokumentaciji te Kristini Džepini – Bajić na izuzetnom angažmanu kako bi naša priča bila savršeno vizualno predstavljena.