Članovi Stručnog vijeća Državnog arhiva u Zagrebu

  1. Darko Rubčić, predsjednik
  2. Maja Brunec, voditeljica Odjela za zaštitu arhivskog i dokumentarnog gradiva izvan arhiva
  3. Željka Dmitrus Purić, voditeljica I. odjela za sređivanje i obradu arhivskog gradiva
  4. Mirjana Gulić, voditeljica II. odjela za sređivanje i obradu arhivskog gradiva
  5. Mihaela Barbaric, voditeljica Odjela za dokumentacijsko – informacijske poslove

Temeljem čl. 43. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018) određeno je da arhivi imaju stručno vijeće koje raspravlja o stručnim pitanjima rada arhiva, razmatra i predlaže programe rada, razmatra izvješća o radu, daje mišljenja i prijedloge u vezi s načinom i organizacijom obavljanja poslova iz djelatnosti arhiva, razvojem djelatnosti te obavlja i druge stručne poslove u skladu sa statutom arhiva. Stručno vijeće čine ravnatelj i voditelji stručnih odjela Arhiva. Način rada Stručnog vijeća pobliže je uređeno čl. 28. – 31.  statuta Arhiva.