Smjernice za pregled i istraživanje arhivskog gradiva

Kako bi pronalazak tražene dokumentacije bio što uspješniji, potrebno je da korisnik dostavi što je moguće više podataka kojima raspolaže kako bi se korisnički upit mogao definirati.

Ispravno definiranje upita korisnika izravno utječe na uspješnost njihova rješavanja!

Arhivsko je gradivo strukturirano prema institucijama čijim je djelovanjem nastalo i strukturi koja je zadana načinom na koji je pojedina institucija organizirala svoje unutarnje poslovanje i dokumentaciju. To znači da arhivsko gradivo nije strukturirano tematski, već, ovisno o temi, diseminirano kroz različite arhivske fondove i zbirke koje treba istražiti odnosno pregledati.

Prije dolaska u arhiv svakako preporučujemo konzultiranje sekundarnih izvora odnosno relevantne literature povezane s temom koja se istražuje. Na taj se način dolazi do referenci i  smjernica koje upućuju na arhivske izvore.

Na početku istraživanja potrebno je utvrditi u kojim se sve arhivskom fondovima ili zbirkama nalazi tražena dokumentacija te se zatim, koristeći se relevantnim obavijesnim pomagalima, može pronaći i naručiti traženo gradivo.

Za olakšano traženje relevantnog arhivskog gradiva uputno je prikupiti određene podatke za pojedine teme:

Građevinska dokumentacija

 • broj traženog dokumenta
 • adresa objekta (sadašnja i/ili prijašnja)
 • ime i prezime osobe na koju je izdana građevna dozvola (investitor)
 • upravno tijelo koje je izdalo građevinsku i/ ili uporabnu dozvolu
 • godina izdanja dozvole ili gradnje
 • radi li se o uglovnici

Kupoprodajni ugovori

 • broj traženog ugovora
 • upravno tijelo kod kojeg je sklopljen ugovor
 • ime i prezime prodavatelja
 • ime i prezime kupca
 • godina sklapanja ugovora
 • predmet kupoprodaje i lokacija (adresa)

Ostavinska rasprava

 • broj tražene ostavine
 • ime i prezime osobe iza čije smrti se vodila ostavinska rasprava
 • godina vođenja ostavinske rasprave i/ ili smrti
 • tijelo (sud) pred kojim se vodila ostavinska rasprava
 • posljednja adresa stanovanja osobe iza čije smrti se vodila ostavinska rasprava

Državne matice/matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih

 • ime i prezime osobe za koju se traže podaci
 • datum ili raspon godina rođenja/vjenčanja/smrti
 • mjesto (adresa) rođenja/vjenčanja/smrti
 • naziv župe
 • imena roditelja za podatke iz matične knjige rođenih

Školovanje

 • naziv škole ( prijašnji i/ili sadašnji) iz koje se traže podaci
 • vremenski period školovanja
 • ime i prezime osobe za koju se traže podaci
 • datum rođenja
 • imena roditelja

Radni staž

 • točan naziv poslodavca (pravnog subjekta)
 • adresa poslodavca
 • ime i prezime osobe za koju se traže podaci
 • datum rođenja osobe
 • godina / raspon godina zaposlenja

Upis nekretnine u zemljišne knjige (do 1945.)

 • broj z.k. uloška
 • izvod iz Katastra
 • vlasnički list
 • rješenje o stanarskom pravu
 • adresa i godina izgradnje objekta
 • dokumentacija o dodjeli zemljišta
 • lokacijska dozvola
 • građevna dozvola
 • uporabna dozvola
 • ime kupca i prodavatelja
 • slijed kupoprodajnih ugovora (pisani povijesni izvadak iz gruntovnice)

Nacionalizacija/konfiskacija/eksproprijacija imovine (povrat)

 • ime i prezime vlasnika kojem je oduzeta imovina
 • upravno/sudbeno tijelo koje je donijelo rješenje
 • broj i godina rješenja
 • broj z.k. uloška
 • izvod iz katastra
 • svrha eksproprijacije (za izgradnju poduzeća, stambenog objekta itd.)