Poglavarstvo slobodnog i kraljevskog grada Zagreba

Mato Grabar

Državni arhiv u Zagrebu, Zagreb, 2001., 241 str.

Cijena: Rasprodano

Iz uvoda:

Za grad na brdu Griču (civitas in monte Grech), kako ga je u Zlatnoj buli nazvao kralj Bela IV, tijekom stoljeća korištena su različita imena.

Uz taj naziv susrećemo i grad na brdu Gradec (civitas in monte Grecensis). U 14. i prvoj polovici 15. st. u kraljevskim, banskim i županijskim ispravama koristi se naziv grad na brdu Gradec u Zagrebu (civitas Montis Grecensis de Zagrabia) ili grad Zagreb na brdu Gradec (civitas Montis Grecensis Zagrabiensis). Tijekom druge polovice 15. st. i u prvoj polovici 16. st. koriste se dva imena: u kraljevskim i banskim ispravama grad Zagreb (civitas Zagrabiensis}, a u gradskim ispravama grad na brdu Gradec (civitas Montis Grecensis). Od druge polovice 16. st. pa sve do sredine 19. st. ustalio se u svim kancelarijama naziv grad Zagreb na brdu Gradec (civitas Montisgrecensis seu Montisgraecensis Zagrabiensis). U Statutu iz 1609. godine je naziv kraljevski slobodan grad Zagreb na brdu Gradec (libera regia civitas Montis Graecensis Zagrabiensis), dok je u prijevodu Statuta iz 1618. godine naziv Gorechke Goricze Zagrebačkoga Warosssa.

Istražujući i proučavajući povijest Zagreba povjesničari I. Tkalčić, T. Smičiklas, Vj. Klaić, M. Smrekar i E. Laszowski opredijelili su se za ime slobodni i kraljevski grad Zagreb (libera regiaque civitas Zagrabiensis). Prof. N. Klaić naziva ga Slobodna kraljevska varoš na brdu Gradecu (libera regia civitas in Monte Grech). L. Dobronić je u početku koristila naziv slobodni kraljevski grad na brdu Gradecu ili zagrebački Gradec (regia libera civitas Montisgraecensis Zagrabiensis). Kasnije se i ona opredijelila za naziv slobodni i kraljevski grad Zagreb (libera et regia civitas Montisgraecensis Zagrabiensis).

Slijedom navedenoga opredijelio sam se za naziv slobodni kraljevski grad Zagreb (libera regia civitas Montis Graecensis Zagrabiensis).
Napominjem da sam se u regestama isprava opredijelio za ime Zagrebački Gradec prvenstveno uvažavajući naziv u ispravi. U većini vladarskih kao i drugih isprava iščitava se kao destinator (onaj komu autor izdaje ispravu – cives civitatis Montis Graecensis Zagrabiensis).

Isto tako su se tijekom povijesti koristila različita imena za stvaratelja gradiva. Od samih početaka susretao sam se s nazivom communitas civium civitatis… (mi u prijevodu koristimo naziv Zajednica građana), a početkom 17. st. u gradskim zapisnicima navodi se pojam magistratus ili senatus (Poglavarstvo ili Senat). Ovaj naziv se upotrebljava za novoizabranu upravu prema Statutu iz 1609. godine.

Dvojeći pak između naziva Zajednica građana (communitas civium) i Poglavarstvo (magistratus – senatus) opredijelio sam se za naziv Poglavarstvo slobodnog kraljevskog grada Zagreba (Magistratus liberae regiae civitatis Montis Graecensis Zagrabiensis). Razlog je taj što naziv proizlazi iz odredaba Statuta iz 1609. i 1732. godine i ostao je u primjeni sve do kraja djelovanja stvaratelja fonda (1850. godine).

U literaturi su se često puta izjednačavali pojmovi gradska uprava i mjesto pohrane dokumenata, te se za gradivo fonda Poglavarstvo slobodnog kraljevskog grada Zagreba krivo upotrebljavao naziv Arhiv grada Zagreba (Archivum civitatis Zagrabiae). Treba reći da je ovaj fond, uz zbirku cehovskih, obiteljskih, darovanih te kupljenih dokumenata, kao i depozita obiteljskih ostavština, činio najbrojniji dio arhivskog gradiva grada Zagreba. (Mato Grabar)

Sadržaj:

Uvod
Kratice
Identifikacija
Povijesni prikaz
Povijest fonda
Sadržaj i ustroj
Valorizacija gradiva
Plan sređivanja
Odabiranje i izlučivanje, rokovi čuvanja
Uvjeti dostupnosti i korištenja
Dopunski izvori
Područje kontrole opisa
Bibliografija
Izvori
Literatura
Opis i invetarni popis serija

1. Isprave

 • Srednjovjekovne isprave
 • Novovjekovne isprave
 • Prijepisi i pretisci isprava

2. Upravna djelatnost Poglavarstva sl. kr. grada Zagreba

 • Sjednice Poglavarstva
 • Izborne sjednice Poglavarstva
 • Sjednice (redovne) Poglavarstva
 • Bilježnički prijepisi
 • Zapisnici novoprimljenih zagrebačkih građana
 • Zapisnici izjavnica
 • Zapisnici prosvjeda i prigovora
 • Oporuke
 • Uknjižbe zadužnica
 • Isknjižbe zadužnica
 • Zapisnici o očitovanju mjenica
 • Povjerenstva
 • Gospodarstveno povjerenstvo
 • Sirotinjsko povjerenstvo
 • Pomoćne knjige

3. Sudbena djelatnost Poglavarstva sl. kr. grada Zagreba

 • Registraturne pomoćne uredske knjige
 • Popisnici parnica Poglavarstva
 • Zapisnici sudskih spisa Poglavarstva
 • Zapisnici sudskih spisa Poglavarstva (koncepti)
 • Zapisnici sudskih poziva i presuda Poglavarstva
 • Zapisnici parničnih postupaka Poglavarstva
 • Zapisnici sudskih spisa Poglavarstva
 • Zapisnici sudskih sjednica Poglavarstva
 • Upisnici zaprimljenih parnica gradskog odvjetnika
 • Prijepisnice zapisnika parničnih postupaka
 • Sudski spisi Poglavarstva
 • Sudski spisi Poglavarstva – procesi protiv vještica

4. Gospodarstvena djelatnost Poglavarstva

 • Gradska blagajna
 • Zapisnici gradske blagajne
 • Tridesetnica
 • Mostarina
 • Upisnici glavnica i kamata gradske blagajne
 • Spisi gradske blagajne
 • Gradska porezna blagajna
 • Upisnici prihoda i rashodi grad. porez, blagajne
 • Dnevnici gradske porezne blagajne
 • Porezni popisnici si. i kr. grada Zagreba
 • Posjedovnice zemljišni popisi si. kr. grada Zagreba
 • Kontrolnici posjedovnica si. kr. grada Zagreba
 • Spisi gradske porezne blagajne
 • Blagajna pobožnih zaklada
 • Upisnici glavnica i dužnika pobožnih zaklada
 • Blagajnički dnevnici pobožnih zaklada
 • Ostali računski zapisnici
 • Zapisnik glavnice župne crkve sv. Marka
 • Zapisnici dužnika ljekarne zagrebačkog Kaptola

5. Ostalo

 • Narodna straža
 • Zapisnici Narodne straže
 • Zapisnici blagajne Narodne straže
 • Spisi Narodne straže
 • Ostali spisi
 • Registraturne pomoćne uredske knjige
 • Vojni spisi
 • Spisi crkava i kapela bratovština
 • Razni spisi

Prilozi

 • Popis imena gradskih sudaca i bilježnika si. kr. grada Zagreba
 • Kazalo imena autora isprava