Planovi prostornog uređenja grada Zagreba

Tjedan arhiva 2001.

  • Autor izložbe: Robert Fijember
  • Postav izložbe: Robert Fijember, Mario Hafner i Krunoslav Matković
  • CD-ROM: Robert Fijember i Jakov Jerković

Državni je arhiv u Zagrebu povodom Tjedna arhiva od 22. – 29. svibnja 2001. priredio izložbu pod nazivom “Planovi prostornog uređenja grada Zagreba”. Na izložbi je prikazan izbor dokumentacije iz Zbirke planova i nacrta grada Zagreba koja se pod oznakom HR-DAZG-1123 čuva u Državnome arhivu u Zagrebu.

Izložba je podijeljena u nekoliko cjelina:

  • Prostorni plan SR Hrvatske
  • Prostorni i generalni urbanistički planovi grada Zagreba
  • Prostorni, provedbeni urbanistički planovi, studije i arhitektonski natječaji od veće važnosti za grad Zagreb
  • Provedbeni, prostorni, detaljni urbanistički planovi, idejni urbanistički projekti od veće važnosti za općine grada Zagreba

U pripadajućoj se galeriji između ostaloga može vidjeti: prikaz dnevne migracije zaposlenih u Zagreb 31. ožujka 1961., iskaz kvalitete stambenoga fonda u centru grada (1961.), prikaz bespravne izgradnje (1970. – 1974.), iskaz povećanja relatvne vlažnosti zraka pri tlu u uvjetima izgradnje nuklearne elektrane Prevlaka (1978.), varijanta rješenja obnove Manduševca (1987.), predviđene lokacije za izgradnju Nacionalne i sveučilišne biblioteke i Arhiva SRH (1973.), dijagram čestina potresa  za šire područje Zagreba (1909. – 1964.), prijedlog revitalizacije bloka Tkalčićeva ulica – Radićeva ulica – Krvavi most u Zagrebu (1978.), dokumentacija o uvjetima uređenja prostora za postav spomenika banu Jelačiću (1990.) te neki nacrti o preuređenju i dovršenju Zapadne tribine stadiona “Maksimir” (1981.)