Odjel za zaštitu arhivskog i dokumentarnog gradiva izvan arhiva

Voditeljica Odjela:

Maja Brunec, viša arhivistica

Tel+385 1 4807 162
E-mailmaja.brunec@daz.hr

Državni arhiv u Zagrebu, osim gradiva koje pohranjuje u svojim spremištima, skrbi i o gradivu koje se nalazi izvan njega. Nositelj tog zadatka je Odjel za zaštitu arhivskog i dokumentarnog gradiva izvan arhiva, popularnije nazivan „Vanjska služba“.

Svrha Odjela je nadzirati zaštitu i čuvanje javnog i privatnog arhivskog i dokumentarnog gradiva na području nadležnosti DAZG-a, a krajnji je cilj preuzimanje sređenog i popisanog arhivskog gradiva u Arhiv. Popisom stvaratelja javnog i privatnog dokumentarnog i arhivskoga gradiva u nadležnosti DAZG-a utvrđuju se prioriteti u obavljanju redovnih stručnih nadzora i politika preuzimanja gradiva. Također, u suradnji s ostalim stručnim djelatnicima Arhiva, Odjel organizira tečajeve u svrhu izobrazbe djelatnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva, izdaje suglasnosti na Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom s Popisima dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja, izdaje odobrenja za izlučivanje dokumentarnog gradiva kojemu su istekli propisani rokovi čuvanja te pruža podršku stvarateljima i posjednicima pri upravljanju gradivom.