Odjel za zaštitu arhivskog i dokumentarnog gradiva izvan arhiva

Državni arhiv u Zagrebu, osim zaštite gradiva pohranjenog u njegovim spremištima, skrbi i o Državni arhiv u Zagrebu, osim zaštite gradiva pohranjenog u njegovim spremištima, skrbi i o zaštiti arhivskog i dokumentarnog gradiva koje se nalazi izvan Arhiva. Nositelj tog zadatka je Odjel za zaštitu arhivskog gradiva izvan arhiva, većini možda poznatiji pod kolokvijalnim nazivom „Vanjska služba“.

Zadatak Odjela je nadzirati zaštitu i čuvanje arhivskog i dokumentarnog gradiva na području nadležnosti Državnog arhiva u Zagrebu koje obuhvaća Grad Zagreb, Zagrebačku županiju (izuzev gradova Vrbovec i Ivanić Grad i općina Preseka, Rakovec, Gradec, Dubrava, Farkaševac i Kloštar Ivanić), kao i dio Krapinsko-zagorske županije, točnije, gradove Donja Stubica i Oroslavje te općine Gornja Stubica, Marija Bistrica i Stubičke Toplice.

Popisom stvaratelja dokumentarnog i arhivskoga gradiva u nadležnosti Arhiva utvrđuju se prioriteti u obavljanju redovnih stručnih nadzora, ali i politika preuzimanja gradiva u Arhiv. Danas Odjel u svojim evidencijama ima oko 1500 stvaratelja prvenstveno javnog, ali i privatnog arhivskog gradiva čije djelovanje i funkcije pokrivaju sve aspekte suvremenog društva.

Krajnji cilj rada Odjela je preuzimanje sređenog i popisanog arhivskog gradiva u Arhiv u zakonski utvrđenom roku od 30 godina od nastanka gradiva. Također, Odjel organizira, te u suradnji s ostalim stručnim djelatnicima Arhiva, održava predavanja i seminare u svrhu izobrazbe djelatnika u pismohranama, kao i ostalih osoba koje rade ili su odgovorne za poslove zaštite i upravljanja dokumentacijom.

Kontakt:
Odjel za zaštitu arhivskog gradiva izvan arhiva
tel. +385 1 4807 161, +385 1 4801 162, +385 1 4851 037
e-mail: maja.brunec@daz.hr,  domagoj.pintac@daz.hrgorana.hrbud@daz.hr