Odjel za pravne i opće poslove

Voditeljica Odjela:
Danijela Milovac, arhivistica, tajnica Arhiva

Tel+385 1 4807 152
E-maildanijela.milovac@daz.hr

Odjel za pravne i opće poslove obavlja opće, pravne, radno-pravne i administrativne poslove, koordinira i pruža usluge svim djelatnicima Državnog arhiva u Zagrebu, prati i proučava propise od značaja za poslovanje Arhiva, skrbi za pripremu i usklađivanje normativnih akata te izvršenje ugovorenih obveza. Brine za sigurnost objekata i imovine te organizira i obavlja poslove vezane uz održavanje objekata uz koordinaciju aktivnosti vezano za uređenje i obnovu zgrade Arhiva kao zaštićenog spomenika kulture. Obavlja poslove u svezi s nabavom robe, radova i usluga za potrebe redovnog poslovanja Arhiva. Obavlja poslove zaštite na radu.

Upravlja sustavom odlaganja spisa i skrbi o pismohrani samog Arhiva.
Odjel izdaje potvrde, izvatke i ovjerene preslike izvornih dokumenata na temelju podnesenog zahtjeva korisnika.