Odjel za dokumentacijsko – informacijske poslove

Voditeljica Odjela:
Mihaela Barbaric, viša arhivistica

Tel+385 1 4807 167
E-mailmihaela.barbaric@daz.hr

Odjel za dokumentacijsko-informacijske poslove ima zadaću prikupljanja, objedinjavanja i sistematiziranja dokumentacije o arhivskim fondovima i zbirkama pohranjenim u Državnom arhivu u Zagrebu. Zadužen je za davanje usmenih i pismenih obavijesti o arhivskim fondovima i zbirkama pohranjenim u Državnom arhivu u Zagrebu, o podacima koje oni sadrže, obavijesti o arhivskom gradivu koje se nalazi kod stvaratelja i imatelja s područja nadležnosti Arhiva i o drugim arhivima ili baštinskim ustanovama kod kojih je pohranjeno arhivsko gradivo relevantno za istraživače i ostale korisnike.
Osim toga, Odjel vodi i obvezne evidencije o arhivskom gradivu te je zadužen za komunikaciju s javnošću, promidžbu, vođenje mrežne stranice i društvenih mreža Arhiva, izdavačku djelatnost Arhiva te informacijsku podršku. U sastavu Odjela djeluju korisnička služba, specijalna knjižnica i čitaonica u kojoj se arhivsko i knjižno gradivo daju na korištenje.