Kategorija: O Arhivu

Povijest Arhiva

Državni arhiv u Zagrebu razvio se iz pismohrane Kraljevskog slobodnog grada Zagreba i tradicije čuvanja povelja koje su utvrđivale gradska prava i slobode. Prvi pisani izvor Gradskog arhiva o čuvanju gradiva potječe iz 1572....

I. odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva

Voditeljica Odjela: Željka Dmitrus, arhivistica, specijalistica za starije arhivsko gradivo Kontakt: 01/ 4807 – 163 zeljka.dmitrus@daz.hr I. odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva, sa sjedištem u Opatičkoj 29, sređuju i obrađuju arhivsko gradivo...

Djelatnost

Državni arhiv u Zagrebu je javna ustanova od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku koja obavlja arhivsku djelatnost kao javnu službu sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te drugim zakonskim propisima. Osnivač Državnog arhiva...