impressum

Autor izložbe, koncepcije izložbe i teksta: Domagoj Čičko

Stručni suradnici: Mirjana Gulić, Željka Dmitrus Purić, Damir Validžić, Jelena Grčević, Marija Zorko

Dizajn i grafička priprema: Kristina Džepina-Bajić, Artikula studio j.d.o.o.