Noć knjige

Noć knjige je manifestacija pokrenuta 2012. godine s ciljem da se potakne kultura čitanja i uvažavanja knjige kao civilizacijskog i kulturnog dosega te da se dade poticaj razgovoru o statusu i važnosti knjige u suvremenom društvu. Povod za to pružaju nam Svjetski dan knjige i autorskih prava (23. travnja) i Dan hrvatske knjige (22. travnja).

Projekt je to pokrenut od strane Zajednice nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore, Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Knjižnice grada Zagreba, Udruge za zaštitu prava nakladnika – ZANA, Knjižnog bloka – Inicijativa za knjigu te portala za knjigu i kulturu Moderna vremena Info. U program obilježavanja uključene su zainteresirane institucije: knjižnice, odgojno-obrazovne ustanove i ustanove u kulturi i znanosti, zatim nakladnici i knjižari, javne i neprofitne organizacije, organizacije lokalne samouprave, stručna udruženja i drugi pravni subjekti, a programe vezane uz knjigu i čitanje (za sve generacije) ostvaruju sami ili kroz zajedničku suradnju.

Državni arhiv u Zagrebu se 2016. godine uključio u sudjelovanje u Noći knjige 2016. te je tom prigodom pripremio izložbu Izbor iz RARE, predavanje voditeljice Knjižnice DAZG-a Ines Brenko, Uloga knjižnice u arhivu i predavanje dr. sc. Hrvoja Stančića Digitalizacija i čuvanje digitalnoga arhivskog gradiva – izazovi i suvremene tendencije. Program je obogaćen i prigodnom prodajom izdanja Državnog arhiva u Zagrebu!

Naredne smo godine za Noć knjige 2017.  organizirali predavanje našeg vanjskog suradnika Gorana Vržine, direktora Digitalizacijskog servisa ACOS na temu digitalizacije arhivskih dokumenata. Fokus predavanja je stavljen na digitalizaciju kulturne baštine s niskom razinom svjetla ispod muzejskog standarda od 50 Luxa (tzv. Low Light digitalizacija) uz usporedbu virtualiziranih izvornika na vrhunskom OLED i prosječnom zaslonu.

Naime, neinvazivna Low Light digitalizacija omogućava napredno digitaliziranje kodeksa, inkubanula i drugih starih izvornika te njihovo svestrano istraživanje i proučavanje. Ova metoda digitalizacije predstavlja potpuno nov i inovativan način digitalizacije kulturne baštine te vrste u svijetu, s posebnim naglaskom na trodimenzionalnom dojmu izvornika i egzaktnosti boja te sveukupnoj autentičnosti stare knjige ili drugog povijesnog predmeta kako bi se ostvarila nužnost prikazivanja arhivskog gradiva na jednako autentičan način kao što je digitalizirano.

Nakon 2017. godine Državni arhiv u Zagrebu nije nastavio sudjelovanje u manifestaciji Noć knjige međutim svakako nam je u planu i skorijoj budućnosti reaktivirati suradnju.