Međunarodni dan arhiva 2022

Ovogodišnja tema Međunarodnoga arhivskog vijeća jest Arhivi smo (svi) mi (Archives Are You/Nous Sommes Les Archives), u koju je Hrvatsko arhivističko društvo uklopilo već ranije prihvaćenu nacionalnu temu Sačuvajmo baštinu!, odabranu povodom 50. obljetnice UNESCO-ve Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, te 30. obljetnice hrvatskoga potpisivanja navedene konvencije (6. srpnja 1992.). Stoga je, budući su navedene teme posve kompatibilne, kreiran konačni naslov:

Sačuvajmo baštinu jer arhivi smo (svi) mi!

U održavanju Međunarodnog dana arhiva 2022. sudjelovali su Hrvatski državni arhiv, svi državni arhivi u RH, Hrvatski memomorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Znanstvena knjižnica Zadar, Pismohrana splitsko-dalmatinske županije, i dr., uz suradnju drugih kulturnih, obrazovnih i znanstvenih ustanova.