Međunarodni dan arhiva 2017

Okosnica obilježavanja Međunarodnog dana arhiva 2017. jest tema Arhivi i katastar u hrvatskim krajevima koja je povezana s obljetničkim datumima koji se odnose na stvaranje temeljnih fundusa gradiva sustavne katastarske izmjere u hrvatskim krajevima, i to: 200 godina od objavljivanja Naredbe o uvođenju stabilnog katastra (Patent uber die Einfuhrung des stabilen Katastars) 23. prosinca 1817., kojom je započela stabilna katastarska izmjera u jadranskoj Hrvatskoj (Austrijsko primorje i Dalmacija), 170 godina od početka (1847.) i 140 godina od završetka (1877.) stabilne katastarske izmjere u panonskoj Hrvatskoj (Hrvatska i Slavonija).