Korištenje gradiva

Arhivsko i knjižno gradivo Državnog arhiva u Zagrebu koristi se isključivo u Čitaonici Arhiva na adresi Florijana Andrašeca 18.

Korištenjem arhivskog gradiva smatra se uporaba obavijesnih pomagala o arhivskom gradivu te pregled arhivskog gradiva bez obzira na kojem je nosaču zapisa sačuvano.

Pod pojmom korištenja podrazumijeva se pregled gradiva, prepisivanje, objavljivanje, izlaganje, izrada preslika, posudba, izdavanje ovjerovljenih prijepisa, odnosno preslika te izdavanje izvoda i potvrda.

Arhivsko gradivo daje se na korištenje u službene svrhe, za znanstveno istraživanje, u publicističke svrhe, za potrebe nastave, za izložbe i objavljivanje, radi ostvarenja ili zaštite osobnih prava i u druge svrhe.

Pregled arhivskog i knjižnog gradiva je besplatan.

Napominjemo da djelatnici Arhiva ne istražuju arhivsko gradivo za korisnike bez naknade utvrđene Cjenikom naknada, ali će rado pomoći uputama i stručnim savjetima.

Prema Cjeniku naknada DAZG-a naknade se naplaćuju za:

  • istraživanje arhivskog gradiva za korisnike,
  • izradu papirnatih i digitalnih preslika,
  • isporuku digitalnih preslika gradiva,
  • ovjeru preslika ili prijepisa,
  • objavljivanje, javno prikazivanje te posudbu gradiva za izlaganje (reprodukcija ili izvornika)
  • usluge korisničke službe
  • pratnju arhivskog gradiva zbog digitalizacije kod vanjskih izvođača

Djelatnici Korisničke službe Arhiva daju usmene i pismene informacije o arhivskom gradivu te po potrebi podnose zahtjeve za korištenje arhivskog gradiva i narudžbe za izradu papirnatih i digitalnih preslika, ovjera preslika izvornog arhivskog gradiva i potvrda.

U Čitaonici korisnicima stoje na raspolaganju obavijesna pomagala arhivskih fondova i zbirki u fizičkom i elektroničkom obliku koja sadrže relevantne podatke o arhivskom gradivu te tiskani i online Vodič kroz fondove i zbirke Državnog arhiva u Zagrebu s popratnim kazalom.

Za istraživanje u Arhivu korisnici se mogu unaprijed pripremiti putem Interneta, pretražujući Vodič kroz arhivske fondove i zbirke DAZG-a  koji se odnosi na višerazinski i standardizirani opis cjelokupnog fundusa Državnog arhiva u Zagrebu i nacioanalni informacijski sustav HAIS