Knjižnica

U sastavu Državnog arhiva u Zagrebu nalazi se i specijalna knjižnica s fondom od oko 50 000 jedinica knjižne građe. Njezin je osnovni cilj biti podrška stručnoj i istraživačkoj djelatnosti posredovanjem knjižne građe te davati znanstvene i stručne informacije korisnicima.

Korisnici Knjižnice su zaposlenici DAZG-a i ostali djelatnici znanstvenih i stručnih institucija, studenti te mnogi zainteresirani građani.

Postupak, način i uvjeti korištenja knjižne građe uređeni su Pravilnikom o radu knjižnice Državnog arhiva u Zagrebu.

Fond knjižnice čine:

  • otkupljena privatna knjižnica hrvatskog povjesničara prof. dr. Ferde Šišića koja se sastoji od 20 000 knjiga, časopisa i godišnjih izviješća školskih ustanova
  • RARA (izdvojeni rariteti)
  • knjižnica nastala odabirom knjižne građe prikupljene u Arhiv kupnjom, darom ili razmjenom
  • priručna zbirka – enciklopedije, leksikoni, rječnici
  • zbirka periodike – dnevne i stručne novine i časopisi

Građa izdana do 1981. godine pretraživa je u katalogu organiziranom prema pruskim pravilima, a ona izdana nakon te godine se od 2009. obrađuje u računalnom programu METELWIN i dostupna je na našim web stranicama.

Kontakt:
Nina Ćosić, mag.bibl. :+385 1 6692 236
e-mail: nina.cosic@daz.hr