Kazala uz 1. svezak Vodiča kroz fondove i zbirke Državnog arhiva u Zagrebu

Branka Molnar, Mihaela Topolovec, Katarina Horvat

Državni arhiv u Zagrebu, Zagreb, 2008., 208 str.

Cijena: : 200kn (komplet) / 26, 55

Prvi svezak Vodiča prate pripadajuća kazala, uvezana u posebnu knjigu. Osim abecednog popisa fondova i zbirki i njihovog popisa prema matičnom broju, ta knjiga sadrži abecedno i tematsko predmetno kazalo te kazalo osoba i kazalo mjesta. Kazala su sastavljena od pojmova sadržanih u sljedećim elementima opisa fondova i zbirki: naziv, sadržaj i valorizacija fonda ili zbirke, nazivi serija u fondu ili zbirci te naziv stvaratelja fonda ili zbirke, uključujući i promjene naziva.

Prilikom izrade predmetnih kazala naročito je došla do izražaja i isplatila se terminološka disciplina koju su arhivisti ranije pokazali prilikom opisivanja sadržaja i valorizacije gradiva. To je omogućilo opsežnu razradu pojmova i izradu tematskih predmetnih kazala za čak 23 grupe istraživačkih tema. (B.M.)

Sadržaj:

Abecedni popis fondova i zbirki
Popis fondova i zbirki prema matičnom broju
Abecedno predmetno kazalo
Tematsko predmetno kazalo

 • Agrarna reforma, kolonizacija, eksproprijacija, nacionalizacija i konfiskacija
 • Društva, udruge, udruženja
 • Evidencije
 • Financije, bankarstvo i porezi
 • Fotografije i tiskovine
 • Genealogija i heraldika
 • Građevinarstvo i urbanizam
 • Izbori
 • Katastar
 • Kultura i izdavaštvo
 • Obrt, industrija i rudarstvo
 • Odgoj i obrazovanje
 • Političke stranke, društveno –  političke organizacije i sindikati
 • Poljoprivreda, vinogradarstvo, stočarstvo i veterina
 • Pravosuđe
 • Promet
 • Stambena problematika
 • Šumarstvo i lov
 • Trgovina
 • Turizam i ugostiteljstvo
 • Vojna problematika
 • Zadruge
 • Zdravstvo i socijalna politika

Kazalo osoba
Kazalo mjesta