Izvori za povijest zdravstva u Državnom arhivu u Zagrebu. Izbor iz fundusa. Sv. 2

Branka Molnar i Katarina Horvat

Državni arhiv u Zagrebu, Zagreb, 2011., 74 str.

Cijena: 80kn (komplet) / 10, 62

Ova je knjiga drugi dio dvojnog izdanja Izvori za povijest zdravstva od sredine 19. do sredine 20. stoljeća u Državnom arhivu u Zagrebu. Ima podnaslov Izbor iz fundusa jer je zamišljena kao svojevrsni ilustrativni pregled arhivskoga gradiva koje može poslužiti kao izvor za povijest zdravstva, a koje je je već nabrojeno i opisano u prvoj knjizi.

Kako bismo sistematizirali ovdje prikazano gradivo koje je veoma raznovrsno i koje obuhvaća ne samo knjige i spise, nego i nacrte, fotografije, plakate, proglase, novinske izreske, rukopise i drugi arhivski materijal, knjigu smo podijelili u četiri sadržajne cjeline. U prvoj cjelini, Zdravstvene i zdravstveno-socijalne ustanove i službe, sadržana su četiri manja poglavlja: Arhitektura, Oprema i interijer, Osoblje, Pacijenti i štićenici. U tim poglavljima prikazani su nacrti i fotografije pojedinih bolničkih zgrada i zdravstveno-socijalnih ustanova, njihovog unutarnjeg uređenja i opreme, dani su primjeri dokumentacije koja se odnosi na liječnike, zubare, primalje i sestre te dokumentacije o pacijentima (fotografije, naputnice, bolesnički listovi i drugo gradivo).

U drugoj cjelini, Bolesti, prevencija i edukacija, izborom gradiva nastojali smo ilustrirati teškoće koje su građani Zagreba savladavali prilikom suzbijanja pojava raznih zaraznih bolesti (kolera, kuga, tuberkuloza, trahom, šarlah i spolne bolesti) te alkoholizma.

Dok treća cjelina, Ljekarništvo, oslikava porast i razvoj gradskih ljekarni i farmakopeje, četvrta, ujedno i posljednja cjelina, Kupališta, ukazuje na značaj gradskih kupališta i čiste, pitke vode iz gradskog vodovoda kao nužne prevencije za održanje zdravlja gradskog stanovništva.

Cijelim putem u ovom prikazivanju izabranoga arhivskog gradiva svojim komentarima i bilješkama pratili su nas i usmjeravali suvremenici onoga doba. To su u prvom redu Dragutin Hirc i Ivan Ulčnik, zagrebački kroničari, čije se ostavštine čuvaju u Državnom arhivu u Zagrebu, kao i Antonija Kasović Cvijić, spisateljica, čiji su novinski članci sačuvani u Ulčnikovoj zbirci. Osim njih tu je i dr. Žiga Švarc koji je svojim promišljanjima i stručnim radom dao veliki doprinos razvoju zdravstvene službe u gradu Zagrebu.

Izborom gradiva nastojali smo prikazati jedno područje života građana Zagreba na prijelazu stoljeća, oslikati ozračje njihove svakodnevice koja je u mnogočemu bila potpuno različita od naše te čitatelju približiti duh vremena ondašnjeg Zagreba, grada u kojem su složno djelovali vrhunski liječnici i medicinsko osoblje u zajedničkoj misiji postizanja i očuvanja zdravlja. (B.M.)

Sadržaj:

PREDGOVOR
1. ZDRAVSTVENE I ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE USTANOVE I SLUŽBE
1.1. Arhitektura
1.2. Oprema i interijer
1.3. Osoblje
1.4. Pacijenti i štićenici
2. BOLESTI, PREVENCIJA I EDUKACIJA
3. LJEKARNIŠTVO
4. KUPALIŠTA