Izvori za povijest zdravstva u Državnom arhivu u Zagrebu 1850. – 1945.

Srpanj 2011.

  • Autori izložbe: Branka Molnar i Katarina Horvat
  • Postav: Danko Rusan
  • Grafička priprema i dizajn: Sebastian Tišlar

Izložba je zamišljena kao svojevrsna pratnja istoimenom dvojnom izdanju Izvori za povijest zdravstva od sredine 19. do sredine 20. stoljeća u Državnom arhivu u Zagrebu koja pruža ilustrativni pregled arhivskoga gradiva koje može poslužiti kao izvor za povijest zdravstva i koje je predočeno u obje knjige.

Postav izložbe obuhvaća raznovrsno gradivo; knjige, spise, nacrte, fotografije, plakate, proglase, novinske izreske, rukopise, koje je podijeljeno u četiri sadržajne cjeline. U prvoj cjelini, Zdravstvene i zdravstveno-socijalne ustanove i službe, sadržana su četiri manja poglavlja: Arhitektura, Oprema i interijer, Osoblje, Pacijenti i štićenici.

U drugoj cjelini, Bolesti, prevencija i edukacija, izborom gradiva nastoje se ilustrirati teškoće koje su građani Zagreba savladavali prilikom suzbijanja pojava raznih zaraznih bolesti i alkoholizma.

Treća cjelina, Ljekarništvo, oslikava porast i razvoj gradskih ljekarni i farmakopeje.

Posljednja četvrta cjelina Kupališta, ukazuje na značaj gradskih kupališta i čiste, pitke vode iz gradskog vodovoda kao nužne prevencije za održanje zdravlja gradskog stanovništva.

Izborom gradiva nastojalo se prikazati jedno područje života građana Zagreba na prijelazu stoljeća, oslikati ozračje njihove svakodnevice koja je u mnogočemu bila potpuno različita od naše te čitatelju približiti duh vremena ondašnjeg Zagreba, grada u kojem su složno djelovali vrhunski liječnici i medicinsko osoblje u zajedničkoj misiji postizanja i očuvanja zdravlja.