Izvori za povijest obitelji Jelačić u Državnom arhivu u Zagrebu

Branka Molnar, Katarina Horvat, Mirjana Gulić

Zagrebačko arhivističko društvo, Državni arhiv u Zagrebu, Zagreb, 2012, 142 str.

Cijena: 70kn / 9, 29

IZ PREDGOVORA:
U nastojanju da kao arhivisti daju svoj doprinos istraživanjima povijesti hrvatskoga plemstva i u želji da istaknu neke manje poznate istraživačke smjernice, članovi Zagrebačkoga arhivističkog društva u ovoj su monografiji – tematskome vodiču publicirali dosad neobjavljena arhivska obavijesna pomagala koja sadrže popis i opis arhivskoga gradiva iz fundusa Državnoga arhiva u Zagrebu, a koji može poslužiti kao izvor za istraživanje povijesti obitelji Jelačić i njima srodnih obitelji. Osim prikaza same ostavštine obitelji Jelačić sadržane u 35 arhivskih kutija i 17 fotografskih albuma, monografija ukazuje i na korespondenciju Josipa Jelačića i drugih članova njegove obitelji iz razdoblja od 1848. do 1850. godine, sadržanu u sastavu zbirke Alfreda Makanca, na gradivo nastalo djelovanjem Zaklade bana Jelačića za nemoćne vojnike i njihove obitelji u razdoblju od 1848. do 1936. godine, zatim na dosad neobjavljene fotografije članova obitelji Jelačić u zbirci Ivana Ulčnika, na gradivo o Jelačićevom posjedu Novi Dvori koje se nalazi u fondu Narodni odbor kotara Zagreb, na dokumentaciju o drugim obiteljskim posjedima te na ostale arhivske izvore relevantne za povijest te značajne obitelji u širokome rasponu od 17. stoljeća do razdoblja nakon 2. svjetskog rata.
Popraćena kazalom imena, predmeta i mjesta, ova je knjiga ujedno i rezultat nastojanja da se popularizira arhivska djelatnost i razvija svijest o arhivskome gradivu kao spomeničkome blagu. (B.M.)

SADRŽAJ:

Predgovor / Introduction
1. Obiteljski i osobni fondovi
1.1. Obitelj Jelačić
1.2. Ostali obiteljski i osobni fondovi
2. Fondovi uprave, pravosuđa i društava
3. Zbirke izvornoga arhivskog gradiva
Kazala
Kazalo imena
Kazalo predmeta
Kazalo mjesta
Kratice i skraćenice