Izrada preslika arhivskog gradiva

U arhivu izrađujemo papirnate i digitalne preslike arhivskog gradiva.
Za izradu preslika plaća se naknada arhivu prema Cjeniku naknada.

Za izradu preslika korisnik popunjava poseban zahtjev, te listićima obilježava gradivo za umnažanje .
U slučaju da postoje zaštitni snimci gradiva, preslike se isključivo izrađuju iz njih.

Za starije arhivsko gradivo, za određene vrste arhivskoga gradiva (knjige, grafike, planovi, zemljovidi, fotografije i sl.) za koje u pravilu nije dopuštena izrada fotokopija, izrađuju se digitalni snimci

Arhiv zadržava pravo odbiti izradu preslika iz zaštitnih ili drugih razloga (npr. veće dimenzije gradiva).

Korisnicima je dopušteno samostalno snimanje arhivskog gradiva u čitaonici vlastitim uređajem, uz plaćanje paušala ) naknade prema Cjeniku naknada.

U slučaju kad nije moguće realizirati umnažanje u samom arhivu, pružamo mogućnost skeniranja gradiva kod vanjskih izvođača specijaliziranih za tu vrstu djelatnosti uz pratnju arhivskog gradiva od strane djelatnika arhiva.