dr. sc. Živana Heđbeli

Rođena 1961. u Bitoli, Makedonija.
S odličnim uspjehom 1980. završila srednje obrazovanja u zagrebačkom Centru za kulturu i umjetnost, zvanje arhivista. Za maturalnu radnju obradila fond Državnog arhiva u Zagrebu.

Željezničarska posmrtna pripomoćna udruga„Svetog Roka“, Zagreb (1905-1948).
1989. diplomirala povijest i arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
1997.  položila stručni ispit za arhivistu.
1999. dodijeljeno zvanje arhiviste specijaliste.
2003. položila državni stručni ispit za stručnog suradnika.
2005. magistrirala s radom “Položaj, uloga i promjene pismohrana i arhiva kao posljedica širenja elektroničke uprave”, mentor prof. dr. sc. Damir Boras, Filozofski fakultet u Zagrebu, poslijediplomski znanstveni studij informacijskih znanosti, smjer arhivistika.
2006. ministar kulture dodijelio joj je zvanje višeg arhiviste.
2007., kao prva žena iz RH, doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, s disertacijom „Institucije državne uprave Republike Hrvatske od 1990. do 2004. godine“, mentor prof. dr. sc. Damir Boras, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstvena grana arhivistika i dokumentalistika..
2008. izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
2011. izabrana u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana arhivistika i dokumentalistika.
Radila u Hrvatskom državnom arhivu, zadnje na radnom mjestu voditeljice Odsjeka za arhivsko gradivo političkih stranka i udruga. Obavljala poslove: obrada i sređivanje arhivskog gradiva, izrada raznih obavijesnih pomagala, revizija stanja fondova, projekti mikrofilmiranja dokumenata, u čitaonici, odgovori na zamolbe stranaka, nadzor pismohrana, koordinacija stručnih predavanja i izvješća sa seminara i simpozija na kojima su sudjelovali djelatnici HDA, organizacija i realizacija manifestacija Tjedna arhiva. Radila na istraživanju arhivskog gradiva u inozemstvu. Bila tajnica ili članica organizacionih i programskih odbora više nacionalnih i međunarodnih savjetovanja. Tijekom dvije godine koordinirala stručni nadzor i instruktažu u područnim arhivima. Tijekom pet godina koordinirala međunarodnu suradnju HDA, u sklopu koje je aktivno sudjelovala u organizaciji nekoliko izložbi.
2002. g. zaposlila se u Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade RH na radnom mjestu voditeljice Pododsjeka pismohrane, postala voditeljica Odsjeka za opće poslove, a potom savjetnica. Ured je zajednička stručna služba 22 tijela, te se njegova pismohrana i po količini gradiva i po broju pohranjenih fondova raznih stvaratelja, kompleksnosti i specifičnosti gradiva više može smatrati arhivom nego pismohranom u uobičajenom smislu.
Od 1. siječnja 2015. g. ravnateljica Državnog arhiva u Zagrebu, prva žena na tom radnom mjestu.
Sudjelovala na brojnim nacionalnim i međunarodnim skupovima i savjetovanjima. Posebno ističe dvomjesečno stažiranje u Povijesnom arhivu Europske zajednice u Firenci. Radovi su joj objavljeni u raznim publikacijama: Arhivski vjesnik,  Atlantni,  Arhivska praksa, Vijenac, Računovodstvo, Revizija i Financije, Novi omanut, prilog židovskoj povijesti i kulturi, Letopis, Informator… Autorica cca 300-injak priloga, prikaza, referata, članaka, osvrta i sl.
Prevela na hrvatski jezik: Vodič za upravljanje elektroničkim gradivom s arhivskog stajališta, Smjernice za korištenje elektroničkog gradiva, Zapise nevladinih organizacija : zajedničko pamćenje : praktičan vodič u 60 pitanja.
Autorica priručnika Što i kako s „papirima“ organizacija civilnoga društva : sačuvati, zaštititi, koristiti.
Autorica knjige Institucije državne uprave Republike Hrvatske od osamostaljenja do članstva u Europskoj Uniji, I. dio., 1990.-2004., Zagreb : Documetna – Centar za suočavanje s prošlošću, 2011., 482 str., II. dio., 2004.-2013., Zagreb  Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, 2013., 640 stranica.
2006. Hrvatski državni arhiv je imenovao za redovnog člana Međunarodnog instituta arhivskih znanosti Sveučilišta u Mariboru iz Republike Hrvatske
Od 1998. do 2005. tajnica odnosno članica Predsjedništva Hrvatskog arhivističkog Društva. Od 2004. tajnica odnosno članica Upravnog i Etičkog odbora Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva.
Članica redakcija: e-biltena HID – Drobilica, časopisa Arhivska praksa, Zapisa godišnjaka Istorijskog arhiva Požarevac.
Samostalno, ili kao voditeljica radnog tima, arhivistički obradila cca 4 dužna kilometra gradiva raznih stvaratelja i zbirki.