Blago iz školske škrinjice

Mihaela Topolovec

Državni arhiv u Zagrebu, Zagreb, 2009. 141 str.

Cijena: 40kn / 5, 31

Uvod:

Ideja o postavljanju tematske izložbe o školama grada Zagreba logički se nametnula prilikom postupka obrade arhivskog gradiva nastalog djelovanjem prosvjetnih ustanova, a koje je pohranjeno u Državnom arhivu u Zagrebu.

Za naziv izložbe “Blago iz školske škrinjice” inspiracija je pronađena u tradicionalnom obliku čuvanja vrijednih sadržaja materijalnog i nematerijalnog karaktera, a u tu svrhu korišteni pojam škrinjice budi asocijacije na takav konvencionalni način starateljstva, čuvanja i zaštite dragocjenosti.

Otvarajući masivan poklopac naše školske škrinjice, koja predstavlja svojevrsnu vremensku kapsulu, započinje naše putovanje kroz vrijeme i dodir sa svijetom prošlosti. Pred nama se otvaraju nove dimenzije i ulazimo u svijet dječjeg osmijeha, žamora u učionicama, učiteljskog predavanja, upijanja novog znanja, momenta ispitivanja, izgradnje i razvoja čovjekova karaktera i socijalizacije mladih osoba.

Uvidom u opsežnu školsku dokumentaciju pred nama se pojavljuje životni svijet školskih ustanova koje su djelovale kao entiteti u društvenoj zajednici, s jasno određenom ulogom i misijom koja predstavlja element od presudne važnosti za život i razvoj društva uopće.

Okosnica izložbenog koncepta bila je stvoriti vizualni identitet pojedinih škola i predočiti oku javnosti vrijednost sadržaja koju kriju još nedovoljno otkriveni arhivski fondovi, a koji mogu poslužiti kao prilog povijesti školstva i prosvjetnih prilika u gradu Zagrebu.

Osnovni kriterij odabira izloženog gradiva bio je pozitivan vizualni dojam koji se ostvaruje prilikom susreta s pojedinim arhivskim materijalom. Vodeći se tim kriterijem odabira, napravljena je selekcija gradiva koje u sebi sadrži visoku vizualnu vrijednost.

Smišljeno nizanje selektiranih izložbenih jedinica predstavlja sredstvo vizualne komunikacije putem kojeg su njihovi autori dali svoj doprinos u dokumentiranju i budućoj rekonstrukciji životnih momenata i priča.

Izložba predstavlja svojevrsan odmak od uobičajenih budući da fokus nije stavljen na pisane dokumente koji svojom faktografskim sadržajem ponekad ne ostvaruju potpun vanjski dojam života i životnih sudbina, već je nimalo pretenciozna težnja bila prikazati elemente koji djeluju na vizualna osjetila u svrhu stvaranja priče i postizanja doživljaja.

Prvi dio kataloga predstavlja sintezu kronološki sistematiziranih povijesnih bilješki o zagrebačkim osnovnim i srednjim školama. Presjek historijata 21 osnovne škole i 10 srednjih škola daje nam uvid u osnovne činjenice o djelovanju i razvoju pojedinih prosvjetnih ustanova. Kroz tekst se provlače koncizne biografije pojedinih arhitekata koji su dali svoj doprinos prilikom izgradnja nekih od školskih zgrada.

Drugi dio kataloga donosi popis kataloških jedinica sa sadržajnim i materijalnim opisom.

Dodatno je tekstualni dio kataloga oplemenjeni relavantnim tehničkim nacrtima, fotografijama i ostalim gradivom.

Izložbeni postav koncipiranje u pet tematskih cjelina:

 • Projektna dokumentacija i fotografije školskih zgrada
 • Crtice iz školskog života
 • Školske memorabilije
 • Učenički likovni radovi
 • Svjetske izložbe kroz prizmu zagrebačke Obrtne škole

Prva izložbena cjelina pod nazivom Projektna dokumentacija i fotografije školskih zgrada donosi selekciju najreprezentativnije projektne dokumentacije u vidu nacrta i skica objekata namjenjenih za školske svrhe. Cjelina je dodatno oplemenjena fotografijama pojedinih školskih zgrada. Redoslijed postavljanja izložbenih jedinica prati kronološki slijed osnivanja školskih ustanova, započevši s osnovnoškolskim, a nastavljajući sa srednjoškolskim ustanovama. Izložbena cjelina nastoji dati doprinos domeni školske arhitekture, ističući korelacijske veze između razvoja namjenske arhitekture koja prati razvoj školstva, ali i povezati stvarna zbivanja s arhitektonskim oblicima unutar kojih su se ista odigravala.
U doba teritorijalne ekspanzije, oblikovanja i gospodarskog širenja grada Zagreba, veliki značaj u urbanističkom procesu je pridavan izgradnji novih školskih objekata ili adaptaciji postojećih. Obuhvaćena je dokumentacija s kraja 19. stoljeća, kada i započinje povećana izgradnja školskih objekata, preko međuratnog perioda i razdoblja nakon Drugog svjetskog rata. Bitan element koji se uočava analizom predočenog gradiva je vidljiva tendencija praćenja suvremenih pedagoških načela u arhitektonskoj izvedbi školskih zgrada.

Druga izložbena cjelina, Crtice iz školskog života, omogućava nam doticaj s osobama čiji su životi bili involvirani u školsku djelatnost i koji su unosili i stvarali život u prostorijama neživih školskih zgrada. Osim fotografija učiteljskog osoblja i učeničkih razreda, prezentirani su i fotografski dokumentirani momenti koji su se odvijali unutar i izvan školskih zgrada kao što su razne školske manifestacije, prve pričesti i slična događanja.

Treća izložbena cjelina pod nazivom Školske memorabilije, donosi selekciju najreprezentativnijih dijelova školskih spomenica. Otvarajući tvrdoukoričene knjige školskih anala, podastrani su nam životopisni retci kroničara u kojima su trajno zabilježeni događaji od važnosti za djelovanje pojedinih škola. Ponovo je prednost dana ilustrativnom materijalu kojemu je cilj oplemeniti prostore koloritom u svrhu stvaranja potpunog optičkog doživljaja.

Četvrta izložbena cjelina Učenički likovni radovi donosi najreprezentativnija likovna ostvarenja polaznika školskih ustanova. Zastupljeno je vizualno najvrednije gradivo koje u sebi nosi visoke estetske vrijednosti.

Izloženi su likovni radovi nastali u razne svrhe, od potreba redovitog ispunjavanja obveza utvrđenih školskim kurikulumom, do serioznijih radova izrađenih za potrebe ispitnih radnji. Ova ostvarenja, iako unaprijed determinirana, sadrže u sebi dozu mladenačkog samoizražavanja i osobne interpretacije. Predmet likovne kulture u obrazovanju djece predstavlja važan segment u razvijanju kreativnosti, imaginacije i opažanja kod pojedinca te prenašanja kognitivnih sposobnosti i ideja na papir.

Posljednja izložbena cjelina pod nazivom Svjetske izložbe kroz prizmu zagrebačke Obrtne škole nije u neposrednoj vezi sa školskom tematikm kao ostalo izložbeno gradivo. Kriterij odabira i uvrštavanja u sastav izložbe je provenijencija pohrane (arhivski fond Obrtne škole) i izvanredna ilustrativna vrijednost fotografskog gradiva . Izloženo gradivo je sastavni dio dokumentacije o izložbama u Parizu, Budimpešti i New Yorku na kojima je zagrebačka Obrtna škola aktivno sudjelovala s ostvarenjima svojih polaznika i stručnog osoblja. Sadržajno se fotografije odnose na prikaz izložbenih prostora i paviljona te izložbenog asortimana. Ova cjelina daje svoj doprinos i ukazuje na tadašnji važan segment u gospodarskoj domeni Hrvatske koja je u tom periodu bila u fazi uspona i modernizacije.

Za kraj možemo samo iskoristiti priliku i pozvati zainteresiranu populaciju na upoznavanje s javno izloženim gradivom koje, uz oplemenjivanje prostora Državnog arhiva u Zagrebu i otkrivanje „blaga” koje se se krije unutar arhivske školske dokumentacije, nastoji u promatraču, putem sakupljanja vizualnih informacija, probuditi reminiscenciju na vlastite školske dane… (Mihaela Topolovec Rozga)

Sadržaj:
Zahvala
Predgovor
Uvod

Impresija

Osnovne / pučke škole

 • Osnovna škola Miroslava Krleže
 • Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera
 • Osnovna škola Remete
 • Osnovna škola Petra Zrinskog
 • Osnovna škola Augusta Šenoe
 • Osnovna škola Pavleka Miškine
 • Osnovna škola Horvati
 • Osnovna škola Trnjanska
 • Osnovna škola dr. Ivana Merza
 • Osnovna škola Ivana Filipovića
 • Osnovna škola Pantovčak
 • Osnovna škola Žitnjak
 • Osnovna škola Augusta Harambašića
 • Osnovna škola „Anka Butorac”
 • Osnovna škola kralja Tomislava
 • Osnovna škola Jordanovac
 • Osnovna škola Augusta Šenoe
 • Osnovna škola Antuna Gustava Matoša
 • Osnovna škola Tina Ujevića
 • Osnovna škola Botićev trg
 • Osnovna škola Rapska

Srednje škole

 • Klasična gimnazija
 • II. klasična gimnazija
 • Školski forum – kompleks srednjoškolskih zgrada
 • I.    gimnazija
 • II.   gimnazija
 • III.  gimnazija
 • IV.  gimnazija
 • V.   gimnazija
 • VI.  gimnazija
 • VII. gimnazija
 • Škola primijenjene umjetnosti i dizajna

Popis kataloških jedinica s opisom

Projektna dokumentacija i fotografije školskih zgrada

Crtice iz školskog života

Crtice iz školskog života – školski razredi

Crtice iz školskog života – zbivanja

 • Školske memorabilije
 • Učenički likovni radovi
 • Svjetske izložbe kroz prizmu zagrebačke Obrtne škole
 • Literatura
 • Izvori