Bibliografija radova nastalih korištenjem gradiva

 • Gržina, Hrvoje Sunčani Kip: povijest fotografije u Zagrebu 1839. – 1900., Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2022.
 • Horvat, Katarina: Kućna služinčad u Zagrebu 1880. – 1914.. Srednja Europa, Zagreb, 2021. [Povjesničarka i arhivistica dr. sc. Katarina Horvat dobila je za knjigu Kućna služinčad u Zagrebu 1880. – 1914. nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2021. za područje društvenih znanosti ]
 • Horvat-Levaj, Katarina; Kraševac, Irena: Palača Hrvatske akademije znanosti i umjetnost, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, Zagreb – Povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2021.
 • Horvat-Levaj, Katarina: Palača Prister, Josipa Jurja Strossmayera 2, Zagreb – Povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2021.
 • Kraševac, Irena: Palača Vranyczany-Dobrinović, Ulica Andrije Hebranga 1, Zagreb – Povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2021.
 • Mance, Ivana; Šverko, Ana: Palača Drašković ili Narodni dom, Opatička ulica 18, Zagreb – Povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2021.
 • Bjažić Klarin, Tamara: Vila Enrlich-Marić, Ulica Ivana Gorana Kovačića 37, Zagreb – Povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2021.
 • Belamarić, Josip, …etc: Program cjelovite obnove povijesne jezgre grada Zagreba Blok 19 – konzervatorski model, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2021.
 • Kraševac, Irena; Horvat-Levaj, Katarina; Šverko, Ana: Muzej Mimara, Rooseveltov trg 5, Zagreb – Povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2021.
 • Horvat-Levaj, Katarina: Prirodoslovno – matematički fakultet, Biološki odsjek, Rooseveltov trg 6, Zagreb – Povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2021.
 • Gulić, Mirjana : Klotilda Buratti rođena barunica Vranyczany – Dobrinović, Državni arhiv u Zagrebu, Zagreb, 2019.
 • Horvat, Katarina: Kućna služinčad u gradu Zagrebu 1880.-1914. 3. Hrvatsko – slovenska doktorska radionica. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 2012.
 • Molnar, Branka; Horvat, Mojca [gl.ur.]: Gradovi i trgovišta na hrvatsko – štajerskoj granici. Maribor, 2011.
 • Horvat, Katarina: Kustošija u prvoj polovici XX. stoljeća. Zagreb, 2011.
 • Gulić, Mirjana: Od stabilnog katastra do «nove gruntovnice» grada Zagreba i Zagrebačke županije. Zagreb, 2010.
 • Topolovec, Mihaela: Blago iz školske škrinjice. Zagreb, 2009.
 • Iveljić, Iskra; Molnar, Branka; Horvat, Katarina; Topolovec, Mihaela; Zadro, Dejan: Memoari bana Pavla Raucha. Zagrebačko arhivističko društvo, Zagreb, 2009.
 • Gulić, Mirjana: Ustroj i nadležnost kotarskih/općinskih sudova grada/kotara zagreb 1945.-1970. Arhivski vjesnik. Zagreb. 2008.
 • Topolovec, Mihaela: Povijesni razvoj osnovnih škola na širem području grada Zagreba – dokumenti Državnog arhiva u Zagrebu (1859. – 1945.), 2. dio. Anali za povijest odgoja. Vol. 5. Zagreb, 2006. 145 – 156.
 • Topolovec, Mihaela: Povijesni razvoj osnovnih škola na širem području grada Zagreba – dokumenti Državnog arhiva u Zagrebu (1859. – 1945.), 1. dio. Anali za povijest odgoja. Vol. 4. Zagreb, 2005. 135 – 151.
 • Gulić, Mirjana; Kamenarović – Tonković, Irena:Raspjevana hrvatska pjevačka društva. Zagreb, 2006.
 • Gulić, Mirjana: Memorandumi između dva rata. Zagreb, 2004.
 • Čengić, Dubravka: Povijest zagrebačkih škola, dokumenti Državnog arhiva u Zagrebu 1890. – 1945. Anali za povijest odgoja. Vol. 2. Zagreb, 2003. 141 – 154.
 • Matković, Stjepan: Ivan Peršić. Kroničarski spisi. Publicirano arhivsko gradivo. Državni arhiv u Zagrebu, Hrvatski institut za povijest, Dom i svijet. Zagreb, 2002.
 • Babić, Silvija; Čengić, Dubravka; Rubčić, Darko; Senišin, Slavojka : 150 godina Zagreba kao jedinstvenog grada. Zagreb, 2000.
 • Tkalčić, Ivan Krstitelj: O staroj zagrebačkoj trgovini i obrtima. Priredila Szabo, Agneza. Zagreb, 1999.
 • Čengić, Dubravka: Sirotinjsko povjerenstvo grada Zagreba 1856. – 1945. Arhivski vjesnik. 41. Zagreb, 1998. 111-119.
 • Čengić, Dubravka: Porezna služba u gradu Zagrebu1850. – 1945. godine. Arhivski vjesnik. 39. Zagreb, 1996. 139-156.
 • Čengić, Dubravka: Razvoj uprave grada Zagreba u razdoblju 1919. – 1945.Arhivski vjesnik. 38. Zagreb, 1995. 115-132.
 • Hendija, Zora: Prvo hrvatsko građansko kaptolsko društvo za sjajne pogrebe u Zagrebu.Arhivski vjesnik. 37. Zagreb, 1994. 263-281.
 • Čengić, Dubravka: Razvoj uprave grada Zagreba u razdoblju 1850. – 1918.Arhivski vjesnik. 35 – 36. Zagreb, 1991. – 1992. 97-107.
 • Rastić, Marijan: Uprava grada Zagreba i njezin arhiv.Edicija za savjetovanje Društva arhivskih radnika u Tuheljskim Toplicama. Zagreb, 1989.
 • Herkov, Zlatko: Statut grada Zagreba od god. 1732. i zbornik statuta Zagreba od godine 1773., Arhiv grada Zagrebu, Zagreb, 1952.