Avenija Dubrovnik 36

Prostor u Aveniji Dubrovnik 36 Gradsko poglavarstvo Zagreba dodijelilo je Državnom arhivu u Zagrebu kao privremeno rješenje 2001. godine. Radi se o podrumskom prostoru i dijelu prizemlja u (tada) novoizgrađenoj zgradi I. gimnazije u Utrinama površine 3400 m2, od toga 3000 m2 spremišnog i 400 m2 radnog prostora.

Spremišni kompleks sastoji se od dva međusobno odijeljena dijela: prostora za preuzimanje i obradu arhivskog gradiva i prostora za trajno čuvanje koji se sastoji od tri velika i dva mala spremišta u koja se može pohraniti cca 19 000 d/m arhivskog gradiva.

BudućI da dodijeljeni prostor nije bio izvorno građen za arhivske potrebe, izvedena je adaptacija u mjeri u kojoj je to kompozicija objekta omogućavala. Zatečene instalacije zgrade na stropu podrumskog dijela, koje nije bilo moguće izmjestiti, unatoč postavljenoj maksimalnoj zaštiti, stalna su potencijalna prijetnja arhivskom gradivu.