100 godina Arhiva

Zora Hendija, Mirjana Gulić, Branka Molnar, Ivana Prgin et al.

Državni arhiv u Zagrebu, Zagreb, 2007., 56 str.

Cijena: Rasprodano

Iz predgovora:

Ove godine obilježavamo stotu godišnjicu utemeljenja Arhiva. Želja nam je da o tome, za nas značajnom jubileju, obavijestimo sve građane Zagreba i širu javnost Hrvatske, a također i naše kolegice i kolege iz susjednih država s kojima imamo izuzetno plodnu suradnju. Premda izložbena djelatnost nije naša osnovna djelatnost, odlučili smo prikazati naš rad i Arhiv upravo retrospektivnom izložbom pod nazivom 100 godina Arhiva. Namjera nam je bila pokazati kako je čuvanje pisane baštine izgledalo prije osnutka Arhiva, dakle rizničko-kancelarijsko razdoblje arhivske djelatnosti, zatim osnivanje Arhiva i početak organiziranog prikupljanja, obrade i zaštite arhivskog gradiva. Također smo htjeli istaknuti važnost arhiva kao ustanova koje prikupljaju, sređuju i obrađuju, daju na korištenje i objavljuju arhivsko gradivo kao pisani povijesni izvor, ali i mjesto gdje građani mogu pronaći relevantne dokumente za ostvarivanje ili zaštitu osobnih prava.

Ova izložba nudi na uvid najstarije, najreprezentativnije i najznačajnije isprave koje se čuvaju u Državnom arhivu u Zagrebu. Nismo mogli izložiti sve što smo htjeli, jer za to nemamo uvjeta, zato smo napravili izbor iz fundusa našeg Arhiva, odnosno, iz svakog razdoblja ponešto da bi se dobila cjelokupna slika što čuvamo, o čemu skrbimo i što radimo.
Važno je naglasiti da će prvi tjedan biti izloženi izvornici gradiva kako bismo vam materijalom i sadržajem približili vrijeme u kojem je nastalo prezentirano kulturno dobro.
Svoju zahvalnost izražavam Ministarstvu kulture i Gradu Zagrebu koji nam, osim financiranja naše redovne djelatnosti i održavanja objekata u kojima radimo i čuvamo pamćenje ovog grada, daju podršku u našem nastojanju da arhivsko gradivo učinimo pristupačnijim korisnicima i razvijemo zanimanje šire javnosti za našu djelatnost i gradivo koje čuvamo.
Na temelju dosadašnjih razgovora s gradskim čelnicima stekli smo uvjerenje da će uskoro započeti ozbiljne pripreme za izgradnju prve namjenske zgrade za Arhiv, što gradu Zagrebu, metropoli svih Hrvata, nedostaje. (Darko Rubčić)

Sadržaj:

Predgovor

Uvod

Povijesni razvoj

Ustroj

  • Odjel za zaštitu arhivskog gradiva izvan arhiva
  • Odjeli za sređivanje i obradu arhivskog gradiva
  • Dokumentacijsko-informacijski centar

Zaposlenici u Arhivu

Kataloške jedinice