Odjel za dokumentacijsko-informacijske poslove

Voditeljica Odjela:
Zora Hendija, viša arhivistica

Kontakt:
01/ 4807 – 163
zora.hendija@daz.hr

Odjel za dokumentacijsko-informacijske poslove ima zadaću prikupljanja, objedinjavanja i sistematiziranja dokumentacije o arhivskim fondovima i zbirkama pohranjenim u Državnom arhivu u Zagrebu. Zadužen je za davanje usmenih i pismenih obavijesti o arhivskim fondovima i zbirkama pohranjenim u Državnom arhivu u Zagrebu, o podacima koje oni sadrže, obavijesti o arhivskom gradivu koje se nalazi kod stvaratelja i imatelja s područja nadležnosti Arhiva i o drugim arhivima ili baštinskim ustanovama kod kojih je pohranjeno arhivsko gradivo relevantno za istraživače i ostale korisnike.
Osim toga, Odjel vodi i obvezne evidencije o arhivskom gradivu te je zadužen za komunikaciju s javnošću, promidžbu i izdavačku djelatnost Arhiva te informatičku podršku. U sastavu Odjela djeluje specijalna knjižnica i čitaonica u kojoj se arhivsko gradivo i knjižna građa daju na korištenje.

Podijelite...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter