Kategorija: O Arhivu

Odjel za ekonomsko – financijske poslove

Voditeljica Odjela: Elizabeta Puzak Kontakt: 01/ 4807 – 159 elizabeta.puzak@daz.hr U Odjelu se obavljaju stručni poslovi ekonomsko – financijske naravi koji su važni za kvalitetno poslovanje  institucije  Arhiva, što podrazumijeva poslove evidentiranja svih događaja...

Odjel za pravne i opće poslove

Voditeljica Odjela: Danijela Milovac, tajnica Arhiva Kontakt: 01/ 4807 – 152 danijela.milovac@daz.hr Odjel za pravne i opće poslove obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, koordinira i pruža usluge svim djelatnicima Državnog arhiva u Zagrebu,...

Avenija Dubrovnik 36

Prostor u Aveniji Dubrovnik 36 Gradsko poglavarstvo Zagreba dodijelilo je Državnom arhivu u Zagrebu kao privremeno rješenje 2001. godine. Radi se o podrumskom prostoru i dijelu prizemlja u (tada) novoizgrađenoj zgradi I. gimnazije u...

Teritorijalna nadležnost

Državni arhiv u Zagrebu je teritorijalno nadležan za područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije (izuzev gradova Ivanić Grad i Vrbovec te općina Dubrava, Farkaševac, Gradec, Kloštar Ivanić, Preseka i Rakovec) kao i za dio Krapinsko-zagorske...

Bibliografija o arhivu

Laszowski, Emil: Zagrebački gradski arhiv. Zagreb (Revija društva Zagrebčana). 7. Zagreb, 1939., 225-232. Matica, Zvonimir: Naš gradski arhiv. Gradski namještenik, 3. Zagreb, 1940., 36-37. Buturac, Josip: Arhivi u Zagrebu, Zagreb (Revija društva Zagrebcana). 10....

Arhiv u brojkama

1572.           prvi pisani izvor o čuvanju gradiva Kraljevskog slobodnog grada Zagreba 1907.          godina osnutka 1258.          godina najstarije isprave pohranjene u Arhivu 2015.   ...

Ravnatelji/ce arhiva

dr. sc. Živana Heđbeli, 2015. – Darko Rubčić, prof., 1999. – 2014. Marijan Rastić, prof., 1972. – 1998. Branko Vojnović, prof., 1959. – 1971. Antun Kajfeš, prof. dr., 1947. – 1959. Emil Laszowski, upravitelj,...

Djelatnici arhiva

Ravnateljica: Živana Heđbeli, viša arhivistica tel: 01/ 4807 – 151 e-mail: ravnateljica@daz.hr I. odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva Voditeljica Odjela: Katarina Horvat, viša arhivistica tel: 01/ 4807 – 165 e-mail: katarina.horvat@daz.hr Marija...

Opatička 29

Palača u Opatičkoj ulici 29, u kojoj se nalazi Državni arhiv u Zagrebu, zaštićeni je spomenik kulture te se zbog svoje povijesne i umjetničke vrijednosti vanjskog dijela, ali i unutrašnjosti, nalazi pod posebnom zaštitom...