Kategorija: O Arhivu

Odjel za ekonomsko – financijske poslove

Voditeljica Odjela: Elizabeta Puzak Kontakt: 01/ 4807 – 159 elizabeta.puzak@daz.hr U Odjelu se obavljaju stručni poslovi ekonomsko – financijske naravi koji su važni za kvalitetno poslovanje  institucije  Arhiva, što podrazumijeva poslove evidentiranja svih događaja...

Odjel za pravne i opće poslove

Voditeljica Odjela: Danijela Milovac, tajnica Arhiva Kontakt: 01/ 4807 – 152 danijela.milovac@daz.hr Odjel za pravne i opće poslove obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, koordinira i pruža usluge svim djelatnicima Državnog arhiva u Zagrebu,...

Avenija Dubrovnik 36

Prostor u Aveniji Dubrovnik 36 Gradsko poglavarstvo Zagreba dodijelilo je Državnom arhivu u Zagrebu kao privremeno rješenje 2001. godine. Radi se o podrumskom prostoru i dijelu prizemlja u (tada) novoizgrađenoj zgradi I. gimnazije u...

Teritorijalna nadležnost

Državni arhiv u Zagrebu je teritorijalno nadležan za područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije (izuzev gradova Ivanić Grad i Vrbovec te općina Dubrava, Farkaševac, Gradec, Kloštar Ivanić, Preseka i Rakovec) kao i za dio Krapinsko-zagorske...

Bibliografija o arhivu

100 godina Arhiva. katalog izložbe Hendija, Z. (ur.). Zagreb, 2007. Arhivi i arhivsko gradivo: zbirka pravnih propisa 1828.-1997. Rastić, M. (prir.). Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 1998. Barbaric, M. Legalizacija bespravno izgrađenih objekata – odraz aktualnih...

Arhiv u brojkama

1572.           prvi pisani izvor o čuvanju gradiva Kraljevskog slobodnog grada Zagreba 1907.          godina osnutka 1258.          godina najstarije isprave pohranjene u Arhivu 2015.   ...

Ravnatelji/ce arhiva

Darko Rubčić, prof., 2019. – dr. sc. Živana Heđbeli, 2015. – 2018. Darko Rubčić, prof., 1999. – 2014. Marijan Rastić, prof., 1972. – 1998. Branko Vojnović, prof., 1959. – 1971. Antun Kajfeš, prof. dr.,...

Djelatnici arhiva

Ravnatelj: Darko Rubčić, arhivski savjetnik tel: 01/ 4807 – 151 e-mail: darko.rubcic@daz.hr I. odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva Voditeljica Odjela: Željka Dmitrus, arhivistica, specijalistica za starije arhivsko gradivo tel: 01/ 4807 –...

Opatička 29

Palača u Opatičkoj ulici 29, u kojoj se nalazi Državni arhiv u Zagrebu, zaštićeni je spomenik kulture te se zbog svoje povijesne i umjetničke vrijednosti vanjskog dijela, ali i unutrašnjosti, nalazi pod posebnom zaštitom...