Izrada preslika

Arhiv izrađuje preslike izvornog, mikrofilmiranog i digitaliziranog arhivskog gradiva za čiju se izradu plaća naknada prema Cjeniku usluga DAZG-a.

Korisnik je obvezan podnijeti pisanu narudžbenicu za izradu preslika nakon čije predaje će se korisniku u istom danu izraditi do najviše pet preslika.

Preporuke za izradu preslika arhivskog gradiva Državnog arhiva u Zagrebu

Podijelite...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter