Blago iz školske škrinjice

Blago iz školske škrinjice
Prosinac 2009.

Autor izložbe i kataloga: Mihaela Topolovec

Postav: Marta Kvakan, Ivan Penava, Mihaela Topolovec, Štefica Vrhovnik, Marija Zorko

Grafička priprema i dizajn: Sebastian Tišlar i ATEC

Ideja o postavljanju tematske izložbe o školama grada Zagreba logički se nametnula prilikom postupka obrade arhivskog gradiva nastalog djelovanjem prosvjetnih ustanova, a koje je pohranjeno u Državnom arhivu u Zagrebu.
Za naziv izložbe Blago iz školske škrinjice inspiracija je pronađena u tradicionalnom obliku čuvanja vrijednih sadržaja materijalnog i nematerijalnog karaktera, a u tu svrhu korišteni pojam škrinjice budi asocijacije na takav konvencionalni način starateljstva, čuvanja i zaštite dragocijenosti.
Otvarajući masivan poklopac naše školske škrinjice, koja predstavlja svojevrsnu vremensku kapsulu, započinje naše putovanje kroz vrijeme i dodir sa svijetom prošlosti. Pred nama se otvaraju nove dimenzije i ulazimo u svijet dječjeg osmijeha, žamora u učionicama, učiteljskog predavanja, upijanja novog znanja, momenta ispitivanja, izgradnje i razvoja čovjekova karaktera i socijalizacije mladih osoba.

Okosnica izložbenog koncepta bila je stvoriti vizualni identitet pojedinih škola i predočiti oku javnosti vrijednost sadržaja koju kriju još nedovoljno otkriveni arhivski fondovi, a koji mogu poslužiti kao prilog povijesti školstva i prosvjetnih prilika u gradu Zagrebu.

Osnovni kriterij odabira izloženog gradiva bio je pozitivan vizualni dojam koji se ostvaruje prilikom susreta s pojedinim arhivskim materijalom. Vodeći se tim kriterijem odabira, napravljena je selekcija gradiva koje u sebi sadrži visoku vizualnu vrijednost.
Smišljeno nizanje selektiranih izložbenih jedinica predstavlja sredstvo vizualne komunikacije putem kojeg su njihovi autori dali svoj doprinos u dokumentiranju i budućoj rekonstrukciji životnih momenata i priča.

Izložbeni postav koncipiran je u pet tematskih cjelina:

1. Projektna dokumentacija i fotografije školskih zgrada
2. Crtice iz školskog života
3. Školske memorabilije
4. Učenički likovni radovi
5. Svjetske izložbe kroz prizmu zagrebačke Obrtne škole

Prva izložbena cjelina pod nazivom Projektna dokumentacija i fotografije školskih zgrada donosi selekciju najreprezentativnije projektne dokumentacije u vidu nacrta i skica objekata namjenjenih za školske svrhe. Cjelina je dodatno oplemenjena fotografijama pojedinih školskih zgrada. Redoslijed postavljanja izložbenih jedinica prati kronološki slijed osnivanja školskih ustanova, započevši s osnovnoškolskim, a nastavljajući sa srednjoškolskim ustanovama. Izložbena cjelina nastoji dati doprinos domeni školske arhitekture, ističući korelacijske veze između razvoja namjenske arhitekture koja prati razvoj školstva, ali i povezati stvarna zbivanja s arhitektonskim oblicima unutar kojih su se ista odigravala.
U doba teritorijalne ekspanzije, oblikovanja i gospodarskog širenja grada Zagreba, veliki značaj u urbanističkom procesu je pridavan izgradnji novih školskih objekata ili adaptaciji postojećih. Obuhvaćena je dokumentacija s kraja 19. stoljeća, kada i započinje povećana izgradnja školskih objekata, preko međuratnog perioda i razdoblja nakon Drugog svjetskog rata. Bitan element koji se uočava analizom predočenog gradiva je vidljiva tendencija praćenja suvremenih pedagoških načela u arhitektonskoj izvedbi školskih zgrada.

Druga izložbena cjelina, Crtice iz školskog života, omogućava nam doticaj s osobama čiji su životi bili involvirani u školsku djelatnost i koji su unosili i stvarali život u prostorijama neživih školskih zgrada. Osim fotografija učiteljskog osoblja i učeničkih razreda, prezentirani su i fotografski dokumentirani momenti koji su se odvijali unutar i izvan školskih zgrada kao što su razne školske manifestacije, prve pričesti i slična događanja.

Treća izložbena cjelina pod nazivom Školske memorabilije, donosi selekciju
najreprezentativnijih dijelova školskih spomenica. Otvarajući tvrdoukorićene knjige školskih anala, podastrani su nam životopisni retci kroničara u kojima su trajno zabilježeni događaji od važnosti za djelovanje pojedinih škola. Ponovo je prednost dana ilustrativnom materijalu kojemu je cilj oplemeniti prostore koloritom u svrhu stvaranja potpunog optičkog doživljaja.

Četvrta izložbena cjelina Učenički likovni radovi donosi najreprezentativnija likovna ostvarenja polaznika školskih ustanova. Zastupljeno je vizualno najvrednije gradivo koje u sebi nosi visoke estetske vrijednosti.
Izloženi su likovni radovi nastali u razne svrhe, od potreba redovitog ispunjavanja obveza utvrđenih školskim kurikulumom, do serioznijih radova izrađivane za potrebe ispitnih radnji. Ova ostvarenja, iako unaprijed determinirana, sadrže u sebi dozu mladenačkog samoizražavanja i osobne interpretacije. Predmet likovne kulture u obrazovanju djece predstavlja važan segment u razvijanju kreativnosti, imaginacije i opažanja kod pojedinca te prenašanja kognitivnih sposobnosti i ideja na papir.

Posljednja izložbena cjelina pod nazivom Svjetske izložbe kroz prizmu zagrebačke Obrtne škole nije u neposrednoj vezi sa školskom tematikm kao ostalo izložbeno gradivo. Kriterij odabira i uvrštavanja u sastav izložbe je provenijencija pohrane ( arhivski fond Obrtne škole) i izvanredna ilustrativna vrijednost fotografskog gradiva . Izloženo gradivo je sastavni dio dokumentacije o izložbama u Parizu, Budimpešti i New Yorku na kojima je zagrebačka Obrtne škola aktivno sudjelovala s ostvarenjima svojih polaznika i stručnog osoblja. Sadržajno se fotografije odnose na prikaz izložbenih prostora i paviljona te izložbenog asortimana. Ova cjelina daje svoj doprinos i ukazuje na tadašnji važan segment u gospodarskoj domeni Hrvatske koja je u tom periodu bila u fazi uspona i modernizacije.

Izbor iz postava izložbe:

  • Nacrt zgrade Kaptolske glavne učione, srpanj 1876.<br /> HR-DAZG-1122 Zbirka građevne dokumentacije Poglavarstva grada Zagreba, Kaptol 16, sign. 1144
    Nacrt zgrade Kaptolske glavne učione, srpanj 1876.
    HR-DAZG-1122 Zbirka građevne dokumentacije Poglavarstva grada Zagreba, Kaptol 16, sign. 1144
Podijelite...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter