Bibliografija radova nastalih na temelju arhivskih fondova i zbirki Državnog arhiva u Zagrebu

 • Ž. Heđbeli, B. Kereković: Državni arhiv u Zagrebu 1907. – 2017., Zagreb, 2017.
 • Gulić, Mirjana: Tijela javne uprave s područja nadležnosti Državnoga arhiva u Zagrebu 1945. – 1990. Zagreb, 2012.
 • Horvat, Katarina: Kućna služinčad u gradu Zagrebu 1880.-1914. Sv. 3. Hrvatsko – slovenska doktorska radionica. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 2012.
 • Molnar, Branka; Horvat, Katarina; Gulić, Mirjana: Izvori za povijest obitelji Jelačić u Državnom arhivu u Zagrebu. Zagreb, 2012.
 • Molnar, Branka; Horvat, Mojca [gl.ur.]: Gradovi i trgovišta na hrvatsko – štajerskoj granici. Maribor, 2011.
 • Molnar, Branka; Horvat Katarina: Izvori za povijest zdravstva u Državnom arhivu u Zagrebu od sredine 19. do sredine 20. stoljeća. Fondovi i zbirke. 1. knjiga. Zagreb, 2011.
 • Molnar, Branka; Horvat, Katarina: Izvori za povijest zdravstva u Državnom arhivu u Zagrebu od sredine 19. do sredine 20. stoljeća. Izbor iz fundusa. 2. knjiga. Zagreb, 2011.
 • Horvat, Katarina: Kustošija u prvoj polovici XX. stoljeća. Zagreb, 2011.
 • Gulić, Mirjana: Od stabilnog katastra do «nove gruntovnice» grada Zagreba i Zagrebačke županije. Zagreb, 2010.
 • Molnar, Branka; Gulić, Mirjana; Hendija, Zora; Topolovec, Mihaela; Validžić, Damir; Pupić Bakrač, Ivan; Rako, Matko; Horvat, Katarina; Penava, Ivan: Vodič kroz fondove i zbirke Državnog arhiva u Zagrebu. 2. svezak. Zagreb, 2010.
 • Topolovec, Mihaela: Blago iz školske škrinjice. Zagreb, 2009.
 • Horvat, Katarina; Molnar, Branka: Izvori za povijest Bosne i Hercegovine u Državnom arhivu u Zagrebu. Glasnik arhiva i arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine. XXXIX. Sarajevo, 2009. 43 – 55.
 • Iveljić, Iskra; Molnar, Branka; Horvat, Katarina; Topolovec, Mihaela; Zadro, Dejan : Memoari baruna Pavla Raucha. Zagreb, 2009.
 • Gulić, Mirjana: Obrada i opis arhivskog gradiva javnih bilježnika. Osijek, 2009.
 • Molnar, Branka; Gulić, Mirjana; Hendija, Zora; Topolovec, Mihaela; Validžić, Damir; Pupić Bakrač, Ivan; Rako, Matko;Horvat, Katarina; Penava, Ivan: Vodič kroz fondove i zbirke Državnog arhiva u Zagrebu. 1. svezak. Zagreb, 2008.
 • Molnar, Branka; Topolovec, Mihaela; Horvat, Katarina: Kazala uz 1. svezak Vodiča kroz fondove i zbirke Državnog arhiva u Zagrebu. Zagreb, 2008.
 • Gulić, Mirjana: Ustroj i nadležnost kotarskih/općinskih sudova grada/kotara zagreb 1945.-1970. Arhivski vjesnik. Zagreb. 2008.
 • Horvat, Katarina; Topolovec, Mihaela; Molnar, Branka: Zagrebačka enciklopedija Ivana Ulčnika. Zagreb, 2007.
 • Molnar, Branka: Povijesni spomenici grada Zagreba. Fasije i oporuke. (1687.-1696.) 24. svezak. Zagreb, 2007.
 • Hendija, Zora; Gulić, Mirjana; Molnar, Branka; Prgin, Ivana et al: 100 godina Arhiva. Zagreb, 2007.
 • Topolovec, Mihaela: Povijesni razvoj osnovnih škola na širem području grada Zagreba – dokumenti Državnog arhiva u Zagrebu (1859. – 1945.), 2. dio. Anali za povijest odgoja. Vol. 5. Zagreb, 2006. 145 – 156.
 • Topolovec, Mihaela: Povijesni razvoj osnovnih škola na širem području grada Zagreba – dokumenti Državnog arhiva u Zagrebu (1859. – 1945.), 1. dio. Anali za povijest odgoja. Vol. 4. Zagreb, 2005. 135 – 151.
 • Gulić, Mirjana; Kamenarović – Tonković, Irena: Raspjevana hrvatska pjevačka društva. Zagreb, 2006
 • Molnar, Branka; Topolovec, Mihaela; Horvat, Katarina: Knjiga pisama. Izbor iz fundusa Državnog arhiva u Zagrebu. Zagreb, 2005.
 • Gulić, Mirjana: Memorandumi između dva rata. Zagreb, 2004.
 • Molnar, Branka; Dobronić, Lelja: Povijesni spomenici grada Zagreba. Gradski zapisnik nakon požara 1674. Nastavak (1680.-1686.). 23. svezak. Zagreb, 2004.
 • Molnar, Branka: Arma : grbovi iz fundusa Državnog arhiva u Zagrebu. Zagreb. 2003.
 • Čengić, Dubravka: Gradsko poglavarstvo Zagreb 1850.-1945. Inventar. Zagreb, 2003.
 • Čengić, Dubravka: Povijest zagrebačkih škola, dokumenti Državnog arhiva u Zagrebu 1890. – 1945. Anali za povijest odgoja. Vol. 2. Zagreb, 2003. 141 – 154.
 • Matković, Stjepan [ur.]: Ivan Peršić: Kroničarski spisi. Zagreb, 2002.
 • Grabar, Mato: Poglavarstvo slobodnog i kraljevskog grada Zagreba. Inventar. Zagreb, 2000.
 • Babić, Silvija; Čengić, Dubravka; Rubčić, Darko; Senišin, Slavojka : 150 godina Zagreba kao jedinstvenog grada. Zagreb, 2000.
 • Hendija, Zora: Arhivističko opisivanje arhivskoga gradiva fondova društava, udruženja i zaklada, s naglaskom na izradi sumarnih inventara. Arhivski vjesnik. 39. Zagreb, 1996. 29-53.
 • Čengić, Dubravka: Porezna služba u gradu Zagrebu1850. – 1945. godine. Arhivski vjesnik. 39. Zagreb, 1996. 139-156.
 • Tkalčić, Ivan Krstitelj: O staroj zagrebačkoj trgovini i obrtima. Priredila Szabo, Agneza. Zagreb, 1999.
 • Čengić, Dubravka: Sirotinjsko povjerenstvo grada Zagreba 1856. – 1945. Arhivski vjesnik. 41. Zagreb, 1998. 111-119.
 • Grabar, Mato: Prilog povijesti pismohrane slobodnoga i kraljevskoga grada zagrebačkog Gradeca od 1242. do 1850. godine. Arhivski vjesnik. 41. Zagreb, 1998. 95-109.
 • Čengić, Dubravka: Razvoj uprave grada Zagreba u razdoblju 1919. – 1945. Arhivski vjesnik. 38. Zagreb, 1995.. 115-132.
 • Čengić, Dubravka: Vrednovanje arhivskog gradiva Gradskog poglavarstva Zagreb od 1850. do 1945. Arhivski vjesnik. 38. Zagreb, 1995. 63-69.
 • Hendija, Zora: Orvo hrvatsko građansko kaptolsko društvo za sjajne pogrebe u Zagrebu. Arhivski vjesnik. 37. Zagreb, 1994. 263-281.
 • Čengić, Dubravka: Razvoj uprave grada Zagreba u razdoblju 1850. – 1918. Arhivski vjesnik. 35 – 36. Zagreb, 1991. – 1992. 97-107.
 • Rastić, Marijan: Uprava grada Zagreba i njezin arhiv. Edicija za savjetovanje Društva arhivskih radnika u Tuheljskim Toplicama. Zagreb, 1989.
 • Rastić, Marijan: Arhivska građa o razvoju športa u zagrebu nastala u razdoblju 1981. – 1941. koja se čuva u Historijskom arhivu u Zagrebu. PŠ. 23. Zagreb, 1989.
 • Grabar, Mato: Ostavština obitelji Jelačić. Arhivski vjesnik. 31. Zagreb, 1987. 53-75.
 • Čengić, Dubravka: Iskustva u sređivanju građe iz oblasti privrede u Historijskom arhivu u Zagrebu. Arhivski vjesnik. 30. Zagreb, 1987. 101-104.
 • Senišin, Slavojka: Sređivanje i stručna obrada građe nižih organa uprave socijalističkog perioda. Arhivski vjesnik. 29. Zagreb, 1986. 79-87.
 • Čengić, Dubravka: Dokumenti o 1942. u Historijskom arhivu u Zagrebu. Arhivski vjesnik. 27. Zagreb, 1984. 82-86.
 • Rastić, Marijan: Arhivska građa organizacija i rukovodstva KPH/SKH u Historijskom arhivu u Zagrebu. Časopis za suvremenu povijest. 3. Zagreb, 1983.
 • Grabar, Mato: Korice “Cehovske knjige” čizmarskog ceha. Arhivski vjesnik. 26. Zagreb, 1983. 133-139.
 • Čengić, Dubravka: Izvori za povijest 1941. godine u Historijskom arhivu u Zagrebu. Arhivski vjesnik. 24. Zagreb, 1981. 73-78.
Podijelite...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter