Bibliografija o arhivu

Laszowski, Emil: Zagrebački gradski arhiv. Zagreb (Revija društva Zagrebčana). 7. Zagreb, 1939., 225-232.
Matica, Zvonimir: Naš gradski arhiv. Gradski namještenik, 3. Zagreb, 1940., 36-37.
Buturac, Josip: Arhivi u Zagrebu, Zagreb (Revija društva Zagrebcana). 10. Zagreb, 1942., 288 – 292.
Buturac, Josip: Arhiv grada Zagreba. Enciklopedija Jugoslavije. Sv. I. Zagreb, 1955., 195.
Lisac, Ljubomir / Nemeth, Krešmir: Arhiv grada Zagreba: Historijat arhiva i pregled njegovih fondova. Arhivist. 6. Sv. 1. Dodatak VI. Beograd, 1956. CI–CXVI.
Nemeth, Krešimir: Arhiv grada Zagreba. Muzeji i arhivi. Zagreb, 1957. 163–168.
Srebrnic, Ivan: Iz Arhiva grada Zagreba, Arhivski vjesnik. 1. Zagreb, 1958. 599–600.
Buturac, Josip: Historijski arhiv u Zagrebu. Enciklopedija Jugoslavije. Sv. I. Zagreb, 1980. 266.
Čengić, Dubravka / Rastić, Marijan: Historijski arhiv Zagreb. Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima SFRJ: SR Hrvatska. Beograd, 1984., 34 – 350.
Grabar, Mato: Prilog povijesti pismohrane slobodnog i kraljevskog grada zagrebačkog Gradeca 1242. – 1850. Arhivski vjesnik. 41. Zagreb, 1998. 95 – 109
Rubčić, Darko [ur.]: 150 godina Zagreba kao jedinstvenog grada. Zagreb, 2000. 22-24.
Hendija, Zora [ur.]: 100 godina Arhiva. Zagreb, 2007.

Podijelite...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter