Državni arhiv u Zagrebu

OBAVIJEST KORISNICIMA!

Obavještavamo poštovane korisnike da zbog poštivanja propisanih epidemioloških mjera te okolnosti u kojima je naša zgrada teško oštećena u potresu, istovremeno u Čitaonici može boraviti najviše četiri (4) korisnika na označenim mjestima.

Molimo da sve upite i zahtjeve šaljete isključivo elektroničkom poštom na e-mail adresu info@daz.hr te će Vas naši djelatnici povratno kontaktirati i obavijestiti o daljnjim postupcima.

Rad u Čitaonici je moguć isključivo uz prethodnu najavu e-poštom na info@daz.hr ili na telefon 01/4807 164.

I dalje prednost dajemo elektroničkom korištenju arhivskog gradiva, u slučajevima gdje je isto moguće.

Skrećemo pozornost na Pravila ponašanja korisnika Državnog arhiva u Zagrebu u uvjetima pandemije COVID-19.

Dužnost korisnika je da koriste pravilno vlastitu zaštitnu masku i dezinficiraju ruke prilikom ulaska u prostor Državnog arhiva u Zagrebu.

Na ulazu u Arhiv je obavezno mjerenje temperature te održavanje propisane distance od 2 m u zatvorenim prostorima.

Zahvaljujemo na razumijevanju!

Pravila ponašanja korisnika Državnog arhiva u Zagrebu u uvjetima pandemije COVID-19
Pravila ponašanja zaposlenika Državnog arhiva u Zagrebu u uvjetima pandemije COVID-19Tečaj za djelatnike na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva 23. i 24. travnja 2020.


Pozivamo sve zainteresirane građane na besplatno stručno vodstvo kroz izložbu „Zagrebački biciklistički vremeplov“ koje će se održati u četvrtak 26. rujna 2019. u 13 sati u Državnom arhivu u Zagrebu, Opatička 29.


Povodom međunarodnog dana žena pozivamo Vas na otvaranje izložbe ABC – Arhivska Barbara Celjska

8. ožujak 2019. u 16.30, Državni arhiv u Zagrebu, Opatička 29, Zagreb

Izložba je nastala je suradnjom Zgodovinskog arhiva Celje i Pokrajinskog muzeja Celje. Izložene su arhivske preslike i dokumenti koji govore o životnom putu Barbare Celjske, a koje se čuvaju u Mađarskom državnom arhivu, Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Hrvatskom državnom arhivu, Državnim arhivima u Zagrebu i Varaždinu, te u Arhivu Republike Slovenije. Izložene isprave oslikavaju Barbaru Celjsku kao suprugu i suvladaricu Žigmunda Luksemburškog, uglavnom kao zemaljsku gospodaricu koja nastupa kao sutkinja u zemljišnim sporovima feudalaca, te kao čuvarica pravnog poretka. Autor izložbe je dr. Aleksander Žižek.


 • Međunarodni dan arhiva 2020
  Međunarodni dan arhiva 2020Virtualna izložba Državnog arhiva u Zagrebu   DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU U KONTEKSTU ZAGREBAČKOG POTRESA 22. OŽUJKA 2020. http://daz.hr/medunarodni-dan-arhiva-2020/ lipanj 2020. (opširnije)
 • Virtualna izložba Zagreb Mihajla Kranjca
  Virtualna izložba Zagreb Mihajla KranjcaPrva virtualna izložba Državnog arhiva u Zagrebu   Zagreb Mihajla Kranjca http://daz.hr/virtualna-izlozba-mihajla-kranjca/ listopad 2018. (opširnije)
 • ZAKON O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA
  ZAKON O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMAU Narodnim novinama br. 61 od 11. 7. 2018. objavljen je Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. lipnja 2018. Zakonom se uređuju zaštita i obrada javnog dokumentarnog i arhivskoga gradiva, dostupnost i korištenje gradiva u arhivima, zaštita privatnog arhivskoga gradiva, javna arhivska služba te nadležnosti i djelatnost arhiva. Svrha ... (opširnije)
 • Fond listopad 2018.
  Fond listopad 2018.HR – DAZG – 792 HRVATSKO VEGETARSKO DRUŠTVO ZAGREB ( 1928. – 1947. ) U DAZG čuva se zanimljiva i vrijedna dokumentacija Hrvatskog vegetarskog društva Zagreb. Osnovni cilj društva bio je promoviranje i poticanje društva u cjelini na zdrav način života, što je značilo izbaciti hranu koja uključuje meso i alkohol, odbaciti duhan i opojne droge ... (opširnije)
 • Fond kolovoz 2018
  Fond kolovoz 2018HR-DAZG-886 Narodni odbor općine Dugo Selo Arhivski fond Narodni odbor općine Dugo Selo obuhvaća gradivo nastalo u razdoblju od 1952. do 1963. godine. Narodni odbor općine Dugo Selo osnovan je temeljem Zakona o podjeli Narodne Republike Hrvatske na kotare, gradove i općine (Narodne novine NRH 16/1952) i Zakona o narodnim odborima općina (Narodne novine NRH 35/1952). Teritorijalna ... (opširnije)

–>


 • Smjernice za zaštitu osobnih podataka za arhivsku službu
  Smjernice za zaštitu osobnih podataka za arhivsku službuEuropska arhivska grupa (EAG – European Archives Group) je službena stručna grupa Europske komisije, osnovana početkom 2006. godine. Tvore je predstavnici nacionalnih arhiv a zemlja članica EU-a. EAG je, za arhivsku službu, u listopadu ove godine izradila smjernice za primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), Smjernice su dostupne na: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eag_draft_guidelines_1_11_0.pdf.   (opširnije)
 • ZAŠTITA POJEDINACA / OBRADA I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
  ZAŠTITA POJEDINACA / OBRADA I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA27. travnja 2016. godine donijeta je Uredba (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća Europe o zaštiti pojedinaca s osvrtom na obradu osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka. Načela i pravila o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka trebala bi poštovati njihova temeljna prava i slobode, a posebno njihovo pravo na zaštitu ... (opširnije)