Državni arhiv u Zagrebu

MEĐUNARODNI DAN ARHIVA 2019.

U Državnom arhivu u Zagrebu 14. lipnja 2019. u 13 sati otvorena je izložba Zagrebački biciklistički vremeplov autorice Mirjane Gulić. Izložbu su otvorili pročelnica Ureda za kulturu grada Zagreba Milana Vuković Runjić i dr. sc. Hrvoje Manenica, pomoćnik ministrice kulture. (foto galerija)


Povodom međunarodnog dana žena pozivamo Vas na otvaranje izložbe ABC – Arhivska Barbara Celjska

8. ožujak 2019. u 16.30, Državni arhiv u Zagrebu, Opatička 29, Zagreb

Izložba je nastala je suradnjom Zgodovinskog arhiva Celje i Pokrajinskog muzeja Celje. Izložene su arhivske preslike i dokumenti koji govore o životnom putu Barbare Celjske, a koje se čuvaju u Mađarskom državnom arhivu, Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Hrvatskom državnom arhivu, Državnim arhivima u Zagrebu i Varaždinu, te u Arhivu Republike Slovenije. Izložene isprave oslikavaju Barbaru Celjsku kao suprugu i suvladaricu Žigmunda Luksemburškog, uglavnom kao zemaljsku gospodaricu koja nastupa kao sutkinja u zemljišnim sporovima feudalaca, te kao čuvarica pravnog poretka. Autor izložbe je dr. Aleksander Žižek.


 • Virtualna izložba Zagreb Mihajla Kranjca
  Virtualna izložba Zagreb Mihajla KranjcaPrva virtualna izložba Državnog arhiva u Zagrebu   Zagreb Mihajla Kranjca http://daz.hr/virtualna-izlozba-mihajla-kranjca/ listopad 2018. (opširnije)
 • ZAKON O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA
  ZAKON O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMAU Narodnim novinama br. 61 od 11. 7. 2018. objavljen je Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. lipnja 2018. Zakonom se uređuju zaštita i obrada javnog dokumentarnog i arhivskoga gradiva, dostupnost i korištenje gradiva u arhivima, zaštita privatnog arhivskoga gradiva, javna arhivska služba te nadležnosti i djelatnost arhiva. Svrha ... (opširnije)
 • Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna
  Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračunaU Narodnim novinama br. 46, od 18. svibnja 2018. godine, objavljen je Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna. Ugovorom, koji su zaključili Vlada RH i Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi, utvrđuju se posebnosti za zaposlenike u kulturi koje nisu ugovorene Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike ... (opširnije)


 • Smjernice za zaštitu osobnih podataka za arhivsku službu
  Smjernice za zaštitu osobnih podataka za arhivsku službuEuropska arhivska grupa (EAG – European Archives Group) je službena stručna grupa Europske komisije, osnovana početkom 2006. godine. Tvore je predstavnici nacionalnih arhiv a zemlja članica EU-a. EAG je, za arhivsku službu, u listopadu ove godine izradila smjernice za primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), Smjernice su dostupne na: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eag_draft_guidelines_1_11_0.pdf.   (opširnije)
 • ZAŠTITA POJEDINACA / OBRADA I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
  ZAŠTITA POJEDINACA / OBRADA I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA27. travnja 2016. godine donijeta je Uredba (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća Europe o zaštiti pojedinaca s osvrtom na obradu osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka. Načela i pravila o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka trebala bi poštovati njihova temeljna prava i slobode, a posebno njihovo pravo na zaštitu ... (opširnije)