Državni arhiv u Zagrebu

  • HR-DAZG-1152, PAVIĆ MILAN, br. 267
HR-DAZG-1152 PAVIĆ MILAN


  • Fond HR-DAZG-4 Gradsko poglavarstvo Zagreb
    Fond HR-DAZG-4 Gradsko poglavarstvo Zagreb sadrži gradivo nastalo radom Poglavarstva u razdoblju od ujedinjenja Zagreba, 1850., do kraja Prvog svjetskog rata, uz određenu količinu gradiva nastalog u ranijem ili kasnijem razdoblju. Gradivo se sastoji od dokumentacije koja pokriva sva područja života u gradu: gospodarstvo, zdravstvo, školstvo, evidencije stanovnika, vojne poslove, građevnu djelatnost, sigurnost itd. Tako ... (opširnije)
  • HR-DAZG-1 Poglavarstvo slobodnog kraljevskog grada Zagreba
    Najstariji i najvrijedniji fond koji se čuva u Državnom arhivu u Zagrebu je fond Poglavarstva slobodnog kraljevskog grada Zagreba koji obuhvaća vremensko razdoblje od 1242. do 1850. godine. Zlatnom bulom Bele IV. Gradec se uzdiže na razinu slobodnog kraljevskog grada, čime je bio izuzet iz sudske i upravne vlasti županije. Na čelu Poglavarstva slobodnog kraljevskog ... (opširnije)

  • ZAŠTITA POJEDINACA / OBRADA I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
    27. travnja 2016. godine donijeta je Uredba (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća Europe o zaštiti pojedinaca s osvrtom na obradu osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka. Načela i pravila o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka trebala bi poštovati njihova temeljna prava i slobode, a posebno njihovo pravo na zaštitu ... (opširnije)
  • MEĐUNARODNO ARHIVSKO VIJEĆE / GRADIVO U KONTEKSTU / KONCEPTUALNI MODEL ZA OPIS ARHIVSKOG GRADIVA – nacrt v0.1
      Sažetak Krajem 2012. godine, Međunarodno arhivsko vijeće (ICA) povezalo je skupinu stručnjaka iz više svjetskih zemalja za opis arhivskog gradiva (EGAD) i povjerilo im sastavljanje međunarodne norme za opis gradiva prema stručnim arhivističkim načelima. Za predviđeno razdoblje od 2012. do 2016. ti su stručnjaci posebno zaduženi za implementaciju konceptualnog modela norme za opis arhivskog gradiva (RiC-CM) ... (opširnije)