Državni arhiv u Zagrebu

 • HR-DAZG-857 Zbirka Ulčnik Ivan, 101

 • Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
  Ugovor, kojim se utvrđuju prava i obveze iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika u javnim službama na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama, zaključen je 7. prosinca 2017.   Ugovor stupa na snagu od dana potpisa, i sklapa se na određeno vrijeme do 30. studenoga 2021.   Ugovor je objavljen u Narodnim novinama ... (opširnije)
 • Savjetovanje o Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva
  8. svibnja 2017. godine donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine, broj 46/17) u čijim prijelaznim i završnim odredbama je propisano da će Ministar kulture uskladiti pravilnike koji su doneseni na temelju Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, br. 105/97., 64/00., 65/09. i 125/11. – Kazneni zakon) ... (opširnije)
 • Izložba Fakultetsko dobro Maksimir
  U srijedu, 5. srpnja 2017. u 13 sati, povodom Međunarodnog dana arhiva, u Državnom arhivu u Zagrebu otvorena je izložba ‘Fakultetsko dobro Maksimir’.  Izložbom o fakultetskom dobru u Maksimiru javnosti su se predstavili zanimljivi primjerci dokumenata iz katastarske, zemljišnoknjižne, kartografske i građevinske dokumentacije sadržane u arhivskim fondovima i zbirkama Državnog arhiva u Zagrebu. Izložba je ... (opširnije)

 • Historijat fonda HR – DAZG – 916 Skupština općine Samobor ( 1963, – 1991. )
  HISTORIJAT STVARATELJA FONDA: Zakonom o područjima općina i kotara u NR Hrvatskoj 1962. izvršena je nova teritorijalna podijela Hrvatske. Općina Samobor ušla je u sastav grada Zagreba koji je kao glavni grad Hrvatske bio na razini kotara. Nakon novog Ustava SR Hrvatske 1963. uvodi se socijalističko samoupravljanje kao novi društveno – ekonomski i politički sistem. Tako ... (opširnije)
 • HR-DAZG-1060 Narodni odbor općine Samobor
  Arhivski fond Narodni odbor općine Samobor obuhvaća gradivo nastalo u razdoblju od 1955. do 1962. godine. Arhivsko gradivo je u Arhiv preuzeto cjelovito, te se ne očekuju daljnja preuzimanja. Narodni odbor općine Samobor osnovan je kao sljednik Narodnog odbora gradske općine Samobor i narodnih odbora općina Bregana, Budinjak, Galgovo i Sveta Nedelja temeljem Zakona o provođenju ... (opširnije)

 • ZAŠTITA POJEDINACA / OBRADA I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
  27. travnja 2016. godine donijeta je Uredba (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća Europe o zaštiti pojedinaca s osvrtom na obradu osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka. Načela i pravila o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka trebala bi poštovati njihova temeljna prava i slobode, a posebno njihovo pravo na zaštitu ... (opširnije)
 • MEĐUNARODNO ARHIVSKO VIJEĆE / GRADIVO U KONTEKSTU / KONCEPTUALNI MODEL ZA OPIS ARHIVSKOG GRADIVA – nacrt v0.1
    Sažetak Krajem 2012. godine, Međunarodno arhivsko vijeće (ICA) povezalo je skupinu stručnjaka iz više svjetskih zemalja za opis arhivskog gradiva (EGAD) i povjerilo im sastavljanje međunarodne norme za opis gradiva prema stručnim arhivističkim načelima. Za predviđeno razdoblje od 2012. do 2016. ti su stručnjaci posebno zaduženi za implementaciju konceptualnog modela norme za opis arhivskog gradiva (RiC-CM) ... (opširnije)