Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka

U Narodnim novinama br. 42 od 9. svibnja 2018. objavljen je Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, koji stupa na snagu 25. svibnja 2018. Zakonom se osigurava provedba Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 119, 4. 5. 2016.) .

Zakon se ne odnosi na obradu osobnih podataka koju obavljaju nadležna tijela u svrhu sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i njihova sprečavanja, kao ni na područje nacionalne sigurnosti i obrane.

Nadzorno tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Podijelite...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter