Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama stupio je na snagu 9. kolovoza 2015. (NN 85/2015), a donošenje istog primarno je potaknuto obvezom usklađivanja s Direktivom 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. godine o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora.

Već je novi Zakona o pravu na pristup informacijama iz 2013. godine (NN 25/2013) temeljen na proaktivnoj objavi informacija te uređenju novog instituta – ponovne uporabe informacija koja je uređena na europskoj razini. Tim je Zakonom u hrvatski pravni sustav, kao neovisno tijelo za zaštitu, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama uvedena institucija Povjerenika za informiranje.

Temeljem prikupljenih iskustava u dvogodišnjoj primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama te djelovanja institucije Povjerenika za informiranje, uočene su potrebe za određenim promjenama u samim zakonskim definicijama poput definicija tijela javne vlasti i informacije te preciznijem i jasnijem propisivanju obveza proaktivne objave podataka, uz jasnije formuliranje izuzeća i ograničenja prava na pristup informacijama.

Vezano za institut ponovne uporabe informacija javnog sektora, napravljene su izmjene u značajnom broju odredbi. Tako čl. 21 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup uređuje pitanje naknade za ponovnu uporabu informacija knjižnica, muzeja i arhiva.

U načelu, podaci za ponovnu uporabu daju se bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu. Samo u opravdanim slučajevima, kada je to nužno, tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu informacija. Naknada za ponovnu uporabu neće se naplaćivati ako su informacije objavljene na službenoj Internet stranici, ali tijelo može korisniku naplatiti stvarne materijalne troškove koji su nastali zbog reprodukcije, davanja na uporabu i dostave informacije u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije. Također, knjižnice, muzeji i arhivi mogu povrh stvarnih materijalnih troškova naplatiti i naknadu ponovne uporabe informacija u skladu s objektivnim, transparentnim i povjerljivim kriterijima za izračun troškova.

 

Izvor: http://www.pristupinfo.hr/novo-izmjene-i-dopune-zppi/ pristupljeno u rujnu 2015.

Podijelite...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter