Članovi Upravnog vijeća Državnog arhiva u Zagrebu

  1. dr.sc. Dinko Čutura,  Hrvatski državni arhiv, predsjednik
  2. dr.sc. Nenad Bukvić, Hrvatski državni arhiv
  3. Dijana Cenger, Državni arhiv u Virovitici
  4. Ivana Prgin, Ministarstvo kulture
  5. Sonja Galina, predstavnica radnika Državnog arhiva u Zagrebu

Članovi Upravnog vijeća Državnog arhiva u Zagrebu imenovani su na konstituirajućoj sjednici 14. svibnja 2019. temeljem članka 42. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018) kojim je određeno da svi državni arhivi s više od dvadeset zaposlenika imaju upravno vijeće.

Nadležnost upravnog vijeća arhiva odnosi se na sljedeće poslove: donošenje programa rada arhiva i nadziranje njegova izvršavanja, usvajanje financijskog plana, donošenje izvješća o izvršenju programa rada arhiva, donošenje izvješća o izvršavanju godišnjeg financijskog plana, donošenje statuta arhiva uz suglasnost osnivača, davanje mišljenja osnivaču i ravnatelju arhiva o pojedinim pitanjima, te obavljanje drugih poslova određenih zakonom ili statutom arhiva.

Upravno vijeće ima pet članova od kojih četiri imenuje osnivač državnog arhiva, a jednog biraju zaposlenici sukladno zakonu kojim se uređuju radni odnosi. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.  Način rada Upravnog vijeća pobliže je uređeno čl. 22. – 26.  statuta Arhiva.

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Državnog arhiva u Zagrebu

Dokumenti

Poslovnik o radu Upravnog vijeća