Kategorija: Stvaratelji gradiva

Obveze stvaratelja i imatelja gradiva

Obveze stvaratelja i imatelja javnog arhivskog i registraturnog gradiva određene su Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ br. 61 iz 2018.) i podrazumijevaju obvezu fizičke zaštite, redovitog odabiranja i izlučivanja gradiva uz...